Vytvořte fakturu

NALI - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 14.09.2016
Basic information
Obchodní název NALI
IČO 31370357
TIN 2020854649
DIČ SK2020854649
Datum vytvoření 13 Duben 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo NALI
Nobelova 5
83102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 255 321 €
Zisk 3 883 €
Kapitál 7 982 €
Vlastní kapitál 7 922 €
Date of updating data: 14.09.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 20,856
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 20,856
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 20,831
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 20,831
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 25
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 25
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 20,856
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 15,494
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 10
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 10
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 4,962
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 4,962
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,883
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,362
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 5,362
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 2,300
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,010
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 467
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,585
Date of updating data: 14.09.2016
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 255,321
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 255,321
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 250,343
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 200,320
D. Služby (účtová skupina 51) 37,922
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 12,101
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 9,076
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 3,025
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 4,978
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 17,079
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,978
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 1,095
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 1,095
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,883
Date of updating data: 14.09.2016
Date of updating data: 14.09.2016
 • IČO :31370357 TIN: 2020854649 DIČ: SK2020854649
 • Sídlo: NALI, Nobelova 5, 83102, Bratislava
 • Datum vytvoření: 13 Duben 1994
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Son Nguyen Duy 3 320 € (50%) Bratislava 831 02
  Mai Pham Xuan 3 320 € (50%) Bratislava 831 02
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   13.09.2016Nový štatutárny orgán:
   Nguyen Van Chinh Krížna 985/1 Veľké Úľany 925 22 Vznik funkcie: 19.08.2016
   Le Ánh Duong Levická 330/66 Chrenová 949 01 Vznik funkcie: 19.08.2016
   04.02.2014Nové predmety činnosti:
   Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne
   Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
   Noví spoločníci:
   Ing. Son Nguyen Duy Račianska 1529/93 Bratislava 831 02
   Mai Pham Xuan Račianska 1529/93 Bratislava 831 02
   Nový štatutárny orgán:
   Mai Pham Xuan Račianska 1529/93 Bratislava 831 02
   Ing. Son Nguyen Duy Račianska 1529/93 Bratislava 831 02
   Tuan Anh Nguyen Spoločenská 3721/52 Bratislava 821 04 Vznik funkcie: 18.12.2013
   12.01.2000Nové sidlo:
   Nobelova 5 Bratislava 831 02
   07.06.1999Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   13.04.1994Nové obchodné meno:
   NALI, spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu