Vytvořte fakturu

S.P.A. - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název S.P.A.
IČO 31370403
TIN 2020903588
DIČ SK2020903588
Datum vytvoření 21 Duben 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo S.P.A.
Na hriadkach 17
84107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 36 612 €
Zisk 1 263 €
Kapitál 32 394 €
Vlastní kapitál 8 421 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421911935149
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 49,554
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 6,889
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 6,889
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 6,889
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 42,287
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 35,600
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 35,600
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 35,600
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 6,687
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 325
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 6,362
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 378
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 378
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 49,554
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 9,684
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 2,364
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,364
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -583
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 116
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -699
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,263
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 39,310
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 194
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 45
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 475A, 476A) 45
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 149
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 39,116
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 16,085
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 15,541
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 3,050
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,218
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 222
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 560
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 560
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 36,570
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 36,612
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 36,570
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 42
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 34,463
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,730
D. Služby (účtová skupina 51) 2,233
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 26,219
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 21,743
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 4,001
4. Sociální náklady (527, 528) 475
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 122
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 3,759
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 3,759
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 400
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,149
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 32,607
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 406
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 406
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -406
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,743
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 480
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,263
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31370403 TIN: 2020903588 DIČ: SK2020903588
 • Sídlo: S.P.A., Na hriadkach 17, 84107, Bratislava
 • Datum vytvoření: 21 Duben 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. František Soviš, CSc. Saratovská 17 Bratislava 24.06.1997
  Zuzana Dedinská Na hriadkach 17 Bratislava 16.09.1999
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. František Soviš, CSc. 3 320 € (50%) Saratovská 17 Bratislava
  Ing. Kamil Dedinský 3 320 € (50%) Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   24.11.2004Nové predmety činnosti:
   spracovanie a overovanie projektov bezpečnosti informačných systémov
   Nový štatutárny orgán:
   Zuzana Dedinská Na hriadkach 17 Bratislava Vznik funkcie: 16.09.1999
   23.11.2004Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie čerpacej stanice, autoumyvárky;
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Kamil Dedinský Na hradkach 17 Bratislava Skončenie funkcie: 06.12.2003
   11.08.1998Nové predmety činnosti:
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   poradenské služby ohľadne výpočtovej techniky a programov na spracovanie dát
   výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy a autorom
   Noví spoločníci:
   Ing. Kamil Dedinský Na hriadkach 17 Bratislava
   Ing. František Soviš , CSc. Saratovská 17 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   10.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Kamil Dedinský Na hriadkach 17 Bratislava
   Ing. František Soviš , CSc. Saratovská 17 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   24.06.1997Nové sidlo:
   Na hriadkach 17 Bratislava 841 07
   Noví spoločníci:
   Ing. Kamil Dedinský Na hriadkach 17 Bratislava
   Ing. František Soviš , CSc. Saratovská 17 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. František Soviš , CSc. Saratovská 17 Bratislava
   Ing. Kamil Dedinský Na hradkach 17 Bratislava Skončenie funkcie: 06.12.2003
   23.06.1997Zrušené sidlo:
   Stará Vajnorská 39 Bratislava 831 04
   Zrušeny spoločníci:
   ASTAV s.r.o. IČO: 31 358 039 Saratovská 17 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   13.09.1995Noví spoločníci:
   ASTAV s.r.o. IČO: 31 358 039 Saratovská 17 Bratislava
   12.09.1995Zrušeny spoločníci:
   ASTAV s.r.o. Saratovská 17 Bratislava
   ASTING, a.s. Stará Vajnorská 39 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Konček Šalviova 36 Bratislava
   21.04.1994Nové obchodné meno:
   S.P.A., spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Stará Vajnorská 39 Bratislava 831 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj, sprostredkovanie tovaru v rámci voľnej živnosti;
   reklamná a agentúrna činnosť;
   prevádzkovanie čerpacej stanice, autoumyvárky;
   Noví spoločníci:
   ASTAV s.r.o. Saratovská 17 Bratislava
   ASTING, a.s. Stará Vajnorská 39 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Miroslav Konček Šalviova 36 Bratislava