Vytvořte fakturu

D. Trading - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 09.12.2015
Basic information
Obchodní název D. Trading
IČO 31370471
TIN 2020292219
DIČ SK2020292219
Datum vytvoření 15 Duben 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo D. Trading
Tomášikova 16550/3
82104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 13 247 €
Zisk -21 834 €
Kapitál 79 046 €
Vlastní kapitál -17 038 €
Date of updating data: 09.12.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 34,264
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 34,264
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 10,729
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 15,899
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 1,221
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 305
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 14,352
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 50,163
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -38,872
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -24,341
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -21,834
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 89,035
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 89,025
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 427
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,465
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 87,133
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 10
Date of updating data: 09.12.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 13,247
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 12,000
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,247
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 34,082
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,003
C. Služby (účtová skupina 51) 4,849
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 321
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 14,338
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 11,571
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -20,835
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 4,148
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 2
X. Úrokové výnosy (662) 2
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 41
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 41
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -39
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -20,874
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -21,834
Date of updating data: 09.12.2015
Date of updating data: 09.12.2015
 • IČO :31370471 TIN: 2020292219 DIČ: SK2020292219
 • Sídlo: D. Trading, Tomášikova 16550/3, 82104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 15 Duben 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  JUDr. Ing. Dušan Tomka Kvačalova 28 Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08 26.11.2015
  Ing. Daniela Tomková Bratislava - mestská časť Ružinov 821 04 26.11.2015
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Daniela Tomková 6 639 € (100%) Bratislava - mestská časť Ružinov 821 04
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   05.12.2015Noví spoločníci:
   Ing. Daniela Tomková Tomášikova 16550/3A Bratislava - mestská časť Ružinov 821 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Ing. Dušan Tomka Kvačalova 28 Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08 Vznik funkcie: 26.11.2015
   Ing. Daniela Tomková Tomášikova 16550/3A Bratislava - mestská časť Ružinov 821 04 Vznik funkcie: 26.11.2015
   21.08.2010Nové sidlo:
   Tomášikova 16550/3 A Bratislava 821 04
   13.04.2004Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
   prenájom motorových vozidiel
   12.11.2003Nové obchodné meno:
   D. Trading, spol. s r.o.
   15.04.1994Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákupa predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   činnosť ekonomických poradcov
   poradenská činnosť v oblasti obchodu