Vytvořte fakturu

Shopping Palace Bratislava - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 31.08.2015
Basic information
Obchodní název Shopping Palace Bratislava
IČO 31370519
TIN 2020315528
DIČ SK2020315528
Datum vytvoření 18 Duben 1994
Company category Verejná obchodná spoločnosť
Sídlo Shopping Palace Bratislava
Cesta na Senec 2/A
82104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 3 549 295 €
Kapitál 36 145 721 €
Vlastní kapitál -9 524 444 €
Kontaktní informace
webové stránky http://www.shoppingpalace.sk
Telefon(y) +421249244111
Fax(y) 0249244443
Date of updating data: 31.08.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 37,744,509
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 30,959,204
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 30,959,204
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 4,849,846
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 25,941,228
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 34,385
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 133,745
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 6,631,078
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 5,480,026
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 348,992
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,673
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 347,319
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 5,105,348
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 25,686
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,151,052
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,151,052
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 154,227
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 81,326
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 72,901
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 37,744,509
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -9,372,294
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 13,278
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 13,278
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) -112,665
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) -112,665
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -9,272,907
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1,051,011
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -10,323,918
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 46,844,236
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 652,606
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 66,803
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 475A, 476A) 66,803
6. Long-term advance payments received (475A) 585,803
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 580,000
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 580,000
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 28,821,181
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 16,259,040
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,535,532
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 387,568
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,147,964
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 14,582,343
9. Závazky z derivátových operací (373A, 377A) 112,665
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 28,500
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 531,409
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 24,385
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 507,024
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 272,567
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 2,582
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 269,985
Date of updating data: 31.08.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 3,416,751
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 3,549,295
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 3,416,751
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 10,000
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 122,544
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,121,548
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 712,412
D. Služby (účtová skupina 51) 1,981,026
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 141,385
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 539,868
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 578,980
2. Ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotného majetku a hmotného dlouhodobého majetku (+/-) (553) -39,112
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 10,000
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -77,762
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 814,619
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -572,253
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 723,313
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 28
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 24
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 24
XII. Kurzové zisky (663) 4
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 692,290
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 525,836
2. Ostatní náklady (562A) 525,836
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 5
P. Náklady z přecenění cenných papírů a náklady na derivátové operace (564, 567) 152,126
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 14,323
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -692,262
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -1,264,515
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 5
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 5
S. Převod podílů na zisku nebo ztráty akcionářů (+/- 596) -1,264,520
Date of updating data: 31.08.2015
Date of updating data: 31.08.2015
 • IČO :31370519 TIN: 2020315528 DIČ: SK2020315528
 • Sídlo: Shopping Palace Bratislava, Cesta na Senec 2/A, 82104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 18 Duben 1994
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Real Invest Property Jota Immobilienverwertungs GmbH 0 € (0%) Viedeň 1030 Rakúsko
  M.A.I.L. Real Estate Management Jota Bratislava s.r.o. 0 € (0%) Bratislava 821 04
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   11.09.2010Nový štatutárny orgán:
   M.A.I.L Real Estate Management Jota Bratislava s.r.o. Cesta na Senec 2/A Bratislava 821 04 Vznik funkcie: 27.04.2006
   30.04.2008Noví spoločníci:
   M.A.I.L. Real Estate Management Jota Bratislava s.r.o. Cesta na Senec 2/A Bratislava 821 04
   27.04.2006Nové obchodné meno:
   Shopping Palace Bratislava, v.o.s.
   Nové sidlo:
   Cesta na Senec 2/A Bratislava 821 04
   Nová právna forma:
   Verejná obchodná spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   prenájom vlastných nehnuteľností, pričom sú poskytované len základné služby
   Noví spoločníci:
   Real Invest Property Jota Immobilienverwertungs GmbH Vordere Zollamtsstrasse 13 Viedeň 1030 Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   spoločník