Vytvořte fakturu

J - KOPA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název J - KOPA
IČO 31370594
TIN 2020336901
DIČ SK2020336901
Datum vytvoření 26 Duben 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo J - KOPA
Piešťanská 7
83102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 52 094 €
Zisk 11 310 €
Kapitál 340 447 €
Vlastní kapitál -7 444 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 23,293
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 73
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 73
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 73
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 23,176
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 344
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 344
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 344
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 22,832
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 12,772
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 10,060
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 44
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 44
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 23,293
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,865
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -14,748
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -14,748
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 11,310
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 19,428
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 19,428
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 13,999
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 13,999
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,429
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 52,094
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 52,094
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 52,094
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 37,074
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 120
D. Služby (účtová skupina 51) 35,850
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 122
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 982
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 15,020
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 16,124
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 238
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 238
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -238
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 14,782
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 3,472
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 3,472
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 11,310
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31370594 TIN: 2020336901 DIČ: SK2020336901
 • Sídlo: J - KOPA, Piešťanská 7, 83102, Bratislava
 • Datum vytvoření: 26 Duben 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Martin Sýkora Ambroseho 2 Bratislava 851 02 14.05.1996
  Ing. Juraj Krumpál Piešťanská 7 Bratislava 831 02 23.04.1999
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Martin Sýkora 1 328 € (20%) Ambroseho 2 Bratislava 851 02
  Ing. Juraj Krumpál 1 328 € (20%) Piešťanská 7 Bratislava 831 02
  Ing. Rudolf Liška 1 328 € (20%) Bratislava 841 02
  Ing. Ján Dvorský 2 656 € (40%) Košická 43 Bratislava 821 08
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   22.01.2015Noví spoločníci:
   Ing. Ján Dvorský Košická 43 Bratislava 821 08
   21.01.2015Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Dvorský Košická 43 Bratislava 821 08
   23.04.1999Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Krumpál Piešťanská 7 Bratislava 831 02
   Ing. Rudolf Liška Tranovského 41 Bratislava 841 02
   Ing. Martin Sýkora Ambroseho 2 Bratislava 851 02
   Ing. Ján Dvorský Košická 43 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Krumpál Piešťanská 7 Bratislava 831 02
   22.04.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Dvorský Košická 43 Bratislava 821 08
   Ing. Juraj Krumpál Piešťanská 7 Bratislava
   Ing. Rudolf Liška Tranovského 41 Bratislava
   Ing. Martin Sýkora Ambroseho 2 Bratislava 851 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Krumpál Piešťanská 7 Bratislava
   14.05.1996Nové predmety činnosti:
   projektovanie stavieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Dvorský Košická 43 Bratislava 821 08
   Ing. Martin Sýkora Ambroseho 2 Bratislava 851 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Martin Sýkora Ambroseho 2 Bratislava 851 02
   13.05.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Dvorský Košická 43 Bratislava
   Ing. Jozef Kovačovič Nejedlého 14 Bratislava
   Ing. Vladimír Švábik Iľjušinova 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Dvorský Košická 43 Bratislava
   Ing. Jozef Kovačovič Nejedlého 14 Bratislava
   26.04.1994Nové obchodné meno:
   J - KOPA, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Piešťanská 7 Bratislava 831 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti;
   inžinierska činnosť v investičnej výstavbe;
   poradenské a konzultačné činnosti v energetike;
   poradenské a konzultačné činnosti v ekonomike investičnej výstavby úspor energií;
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Dvorský Košická 43 Bratislava
   Ing. Jozef Kovačovič Nejedlého 14 Bratislava
   Ing. Juraj Krumpál Piešťanská 7 Bratislava
   Ing. Rudolf Liška Tranovského 41 Bratislava
   Ing. Vladimír Švábik Iľjušinova 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ján Dvorský Košická 43 Bratislava
   Ing. Jozef Kovačovič Nejedlého 14 Bratislava
   Ing. Juraj Krumpál Piešťanská 7 Bratislava