Vytvořte fakturu

J - KOPA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 09.12.2016
Basic information
Obchodní název J - KOPA
Stav V likvidaci
IČO 31370594
TIN 2020336901
DIČ SK2020336901
Datum vytvoření 26 Duben 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo J - KOPA
Piešťanská 7
83102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 17 287 €
Zisk -3 291 €
Kapitál 340 447 €
Vlastní kapitál -7 444 €
Date of updating data: 09.12.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 2,540
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,540
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 2,512
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,512
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 28
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 28
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,540
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 574
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -3,438
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -3,438
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -3,291
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,966
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,966
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,728
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 238
Date of updating data: 09.12.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 17,287
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 17,287
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 3,341
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 13,946
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 19,459
D. Služby (účtová skupina 51) 18,751
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 102
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 606
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -2,172
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -15,410
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 159
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 159
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -159
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -2,331
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -3,291
Date of updating data: 09.12.2016
Date of updating data: 09.12.2016