Vytvořte fakturu

APLAN - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název APLAN
IČO 31370608
TIN 2020339871
DIČ SK2020339871
Datum vytvoření 25 Duben 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo APLAN
Slowackého 33
82104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 87 014 €
Zisk 2 091 €
Kapitál 190 912 €
Vlastní kapitál 65 864 €
Kontaktní informace
Email aplan@aplan.sk
webové stránky http://www.aplan.sk
Telefon(y) +421254793544, +421254793545
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 177,705
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 3,792
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 3,116
2. Software (013) - /073, 091A/ 3,116
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 676
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 676
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 171,935
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 27,079
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 27,079
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 27,079
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 144,856
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 61
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 144,795
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,978
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 1,978
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 177,705
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 67,954
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 7,736
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 7,736
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 51,487
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 158,235
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -106,748
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,091
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 109,733
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,905
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,905
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 107,828
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 106,049
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 106,049
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,779
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 18
C.1. Výdaje příštích období dlouhodobé (383A) 18
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 89,102
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 87,014
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 87,014
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 77,425
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 3,046
D. Služby (účtová skupina 51) 34,514
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 36,521
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 26,155
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 9,206
4. Sociální náklady (527, 528) 1,160
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 573
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 2,766
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 2,766
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 9,589
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 49,454
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,088
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2,088
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 2,088
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 8,625
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 5,866
2. Ostatní náklady (562A) 5,866
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 10
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,749
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -6,537
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,052
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 961
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 961
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,091
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31370608 TIN: 2020339871 DIČ: SK2020339871
 • Sídlo: APLAN, Slowackého 33, 82104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 25 Duben 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. arch. Gabriel Brogyányi Matejkova 26 Bratislava 841 05 25.04.1994
  Ing. Ivan Grman Páričkova 19 Bratislava 821 09 26.03.1999
  Ing. Imrich Fekete Prokopova 20 Bratislava 851 01 26.03.1999
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. arch. Gabriel Brogyányi 3 320 € (50%) Matejkova 26 Bratislava 841 05
  Ing. Ivan Grman 3 320 € (50%) Páričkova 19 Bratislava 821 09
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   26.08.2011Nové sidlo:
   Slowackého 33 Bratislava 821 04
   25.08.2011Zrušené sidlo:
   Royova 29/A Bratislava 831 01
   07.05.2011Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Grman Páričkova 19 Bratislava 821 09
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. arch. Gabriel Brogyányi Matejkova 26 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 25.04.1994
   Ing. Ivan Grman Páričkova 19 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 26.03.1999
   06.05.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. arch. Gabriel Brogyányi Šoltésovej 30 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 25.04.1994
   Ing. Ivan Grman Oravská 4 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 26.03.1999
   29.07.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Imrich Fekete Prokopova 20 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 26.03.1999
   Ing. arch. Gabriel Brogyányi Šoltésovej 30 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 25.04.1994
   Ing. Ivan Grman Oravská 4 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 26.03.1999
   28.07.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. arch. Gabriel Brogyányi Šoltésovej 30 Bratislava 811 08
   Ing. Imrich Fekete Prokopova 20 Bratislava 851 01
   Ing. Ivan Grman Oravská 4 Bratislava 821 09
   16.12.1999Nové sidlo:
   Royova 29/A Bratislava 831 01
   15.12.1999Zrušené sidlo:
   Jaskový rad 41 Bratislava 831 01
   19.04.1999Nové obchodné meno:
   APLAN, spol. s r.o.
   Noví spoločníci:
   Ing. arch. Gabriel Brogyányi Matejkova 26 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. arch. Gabriel Brogyányi Šoltésovej 30 Bratislava 811 08
   Ing. Imrich Fekete Prokopova 20 Bratislava 851 01
   Ing. Ivan Grman Oravská 4 Bratislava 821 09
   18.04.1999Zrušené obchodné meno:
   A - plan, spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ladislav Brogyányi Dankovského 3 Bratislava
   Ing. arch. Gabriel Brogyányi Nusswaldg. 23-25 Wiedeň 1190 Rakúska republika prechodný pobyt na území SR : Dankovského 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Brogyányi Dankovského 3 Bratislava
   Ing. arch. Gabriel Brogyányi Nusswaldg. 23-25 Wiedeň 1190 Rakúska republika prechodný pobyt na území SR : Dankovského 3 Bratislava
   03.05.1996Nové sidlo:
   Jaskový rad 41 Bratislava 831 01
   02.05.1996Zrušené sidlo:
   Technická 7 Bratislava 821 04
   25.04.1994Nové obchodné meno:
   A - plan, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Technická 7 Bratislava 821 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   projektová činnosť v investičnej výstavbe
   inžinierska činnosť
   sprostredkovateľská činnosť v stavebníctve
   sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Brogyányi Dankovského 3 Bratislava
   Ing. arch. Gabriel Brogyányi Nusswaldg. 23-25 Wiedeň 1190 Rakúska republika prechodný pobyt na území SR : Dankovského 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ladislav Brogyányi Dankovského 3 Bratislava
   Ing. arch. Gabriel Brogyányi Nusswaldg. 23-25 Wiedeň 1190 Rakúska republika prechodný pobyt na území SR : Dankovského 3 Bratislava