Vytvořte fakturu

MORAX - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název MORAX
IČO 31370713
TIN 2020915248
DIČ SK2020915248
Datum vytvoření 27 Duben 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MORAX
Šoltésovej 420/2
01701
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 329 182 €
Zisk 13 834 €
Kapitál 343 071 €
Vlastní kapitál -15 974 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0424370129, 0427370129
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 349,026
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 334,916
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 334,916
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 334,916
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 14,110
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 17
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 17
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 14,093
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 11,400
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 2,693
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 349,026
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -2,140
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 400
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 400
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -23,013
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -23,013
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 13,834
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 351,166
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 351,066
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 344,283
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 344,283
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,695
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 88
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 100
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 100
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 329,182
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 329,182
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 329,182
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 307,531
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 304,077
D. Služby (účtová skupina 51) 2,397
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,057
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 21,651
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 22,708
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,992
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 4,845
2. Ostatní náklady (562A) 4,845
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 147
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -4,992
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 16,659
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,825
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,825
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 13,834
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31370713 TIN: 2020915248 DIČ: SK2020915248
 • Sídlo: MORAX, Šoltésovej 420/2, 01701, Bratislava
 • Datum vytvoření: 27 Duben 1994
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   29.06.1999Nové sidlo:
   Šoltésovej 420/2 Považská Bystrica 017 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Drahomíra Straussová Rozkvet 2007/17-41 Považská Bystrica 017 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Drahomíra Straussová Rozkvet 2007/17-41 Považská Bystrica 017 01
   28.06.1999Zrušené sidlo:
   Jasovská 33 Bratislava 851 75
   Zrušeny spoločníci:
   Vojtech Gajdošík 289 Prečín
   Vladimír Kľúčik ul. SNP 1478/128-28 Považská Bystrica
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Vojtech Gajdošík 289 Prečín
   Vladimír Kľúčik ul. SNP 1478/128-28 Považská Bystrica
   03.12.1997Noví spoločníci:
   Vojtech Gajdošík 289 Prečín
   Vladimír Kľúčik ul. SNP 1478/128-28 Považská Bystrica
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Vojtech Gajdošík 289 Prečín
   Vladimír Kľúčik ul. SNP 1478/128-28 Považská Bystrica
   02.12.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Štefan Moravík Jasovská 33 Bratislava
   Ing. Ján Pevala Hornádska 24 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Štefan Moravík Jasovská 33 Bratislava
   27.04.1994Nové obchodné meno:
   MORAX, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Jasovská 33 Bratislava 851 75
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru a surovín v rozsahu voľnej živnosti, vrátane exportu a importu
   sprostredkovanie obchodu a služieb a poradenská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Štefan Moravík Jasovská 33 Bratislava
   Ing. Ján Pevala Hornádska 24 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Štefan Moravík Jasovská 33 Bratislava