Vytvořte fakturu

DUNAJ, investičná - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název DUNAJ, investičná
Stav Zničeno
IČO 31370756
Datum vytvoření 28 Duben 1994
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo DUNAJ, investičná
Nitrianska 5
82108
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31370756
 • Sídlo: DUNAJ, investičná, Nitrianska 5, 82108, Bratislava
 • Datum vytvoření: 28 Duben 1994
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   14.12.1999Zrušené obchodné meno:
   DUNAJ, investičná spoločnosť, a.s.
   Zrušené sidlo:
   Nitrianska 5 Bratislava 821 08
   Zrušeny predmety činnosti:
   zhromažďovanie peňažných prostriedkov fy- zických a právnických osôb za účelom ich použitia na podnikanie
   realizácia individuálneho a kolektívneho investovania
   správa majetku investičných fondov, spravovanie, kúpa, predaj a spravovanie cenných papierov, pričom za cenné papiere sa pova- žujú aj investičné body v rámci kupónovej privatizácie
   zriaďovanie podielových fondov a správa majetku v podielových fondoch
   konzultačná a poradenská činnosť vo veciach týkajúcich sa vydávania, úschovy, správy, uloženia, splácania cenných papierov, vyplácania výnosov z cenných papierov,c
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   PhDr. Pavol Janda - generálny riaditeľ Cyprichova 38 Bratislava
   Prof. Ing. Bohumil Škárka, DrSc. - člen Púpavova 21 Bratislava
   MUDr. Marián Šolty - predseda Landauova 20 Bratislava
   17.02.1997Nový štatutárny orgán:
   PhDr. Pavol Janda - generálny riaditeľ Cyprichova 38 Bratislava
   Prof. Ing. Bohumil Škárka, DrSc. - člen Púpavova 21 Bratislava
   MUDr. Marián Šolty - predseda Landauova 20 Bratislava
   16.02.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Pavol Janda - člen, generálny riaditeľ Cyprichova 38 Bratislava
   Prof. Ing. Bohumil Škárka, DrSc. - člen Púpavova 21 Bratislava
   MUDr. Marián Šolty - predseda Landauova 20 Bratislava
   01.04.1996Nové predmety činnosti:
   zhromažďovanie peňažných prostriedkov fy- zických a právnických osôb za účelom ich použitia na podnikanie
   realizácia individuálneho a kolektívneho investovania
   správa majetku investičných fondov, spravovanie, kúpa, predaj a spravovanie cenných papierov, pričom za cenné papiere sa pova- žujú aj investičné body v rámci kupónovej privatizácie
   zriaďovanie podielových fondov a správa majetku v podielových fondoch
   konzultačná a poradenská činnosť vo veciach týkajúcich sa vydávania, úschovy, správy, uloženia, splácania cenných papierov, vyplácania výnosov z cenných papierov,c
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   PhDr. Pavol Janda - člen, generálny riaditeľ Cyprichova 38 Bratislava
   31.03.1996Zrušeny predmety činnosti:
   zhromažďovanie peňažných prostriedkov fyzických a právnických osôb za účelom ich použitia na podnikanie
   realizácia individuálneho a kolektívneho investovania
   správa mejetku investičných fondov, spravovanie, kúpa, predaj a spravovanie cenných papierov, pričom za cenné papiere sa považujú aj investičné body v rámci kupónovej privatizácie
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   PhDr. Pavol Janda - člen Cyprichova 38 Bratislava
   19.10.1994Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   MUDr. Marián Šolty - predseda Landauova 20 Bratislava
   18.10.1994Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Beáta Šoltyová - predseda Záhradnícka 81 Bratislava
   28.04.1994Nové obchodné meno:
   DUNAJ, investičná spoločnosť, a.s.
   Nové sidlo:
   Nitrianska 5 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   zhromažďovanie peňažných prostriedkov fyzických a právnických osôb za účelom ich použitia na podnikanie
   realizácia individuálneho a kolektívneho investovania
   správa mejetku investičných fondov, spravovanie, kúpa, predaj a spravovanie cenných papierov, pričom za cenné papiere sa považujú aj investičné body v rámci kupónovej privatizácie
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   PhDr. Pavol Janda - člen Cyprichova 38 Bratislava
   Prof. Ing. Bohumil Škárka, DrSc. - člen Púpavova 21 Bratislava
   Ing. Beáta Šoltyová - predseda Záhradnícka 81 Bratislava