Vytvořte fakturu

META MUSIC - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název META MUSIC
IČO 31370772
TIN 2020344260
DIČ SK2020344260
Datum vytvoření 28 Duben 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo META MUSIC
Jamnického 18
84105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 10 499 €
Zisk -557 €
Kapitál 7 808 €
Vlastní kapitál 7 395 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 10,553
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 2,500
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 2,500
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 2,500
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 7,450
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 5,000
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 5,000
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 2,450
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 198
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 2,252
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 603
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 203
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 400
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 10,553
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 6,838
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 92
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 92
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -557
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,715
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 3,715
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 616
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 616
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,843
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,256
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 5,448
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 10,499
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 5,448
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 5,000
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 51
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 9,403
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 5,800
D. Služby (účtová skupina 51) 2,745
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 235
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 600
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 600
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 23
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,096
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,903
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 682
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 3
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 679
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -682
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 414
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 971
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 971
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -557
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31370772 TIN: 2020344260 DIČ: SK2020344260
 • Sídlo: META MUSIC, Jamnického 18, 84105, Bratislava
 • Datum vytvoření: 28 Duben 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Peter Sámel Jamnického 18 Bratislava 13.10.1998
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Peter Sámel 6 639 € (100%) Jamnického 18 Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   15.02.2001Noví spoločníci:
   Peter Sámel Jamnického 18 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   14.02.2001Zrušeny spoločníci:
   Pavel Drapák Romanova 3 Bratislava
   Peter Sámel Jamnického 18 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Pavel Drapák Romanova 3 Bratislava
   13.10.1998Noví spoločníci:
   Pavel Drapák Romanova 3 Bratislava
   Peter Sámel Jamnického 18 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Sámel Jamnického 18 Bratislava
   Pavel Drapák Romanova 3 Bratislava
   12.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Pavel Drapák Romanova 3 Bratislava
   Ján Lapoš Lenardova 8 Bratislava
   Peter Sámel Jamnického 18 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Pavel Drapák Romanova 3 Bratislava
   Ján Lapoš Lenardova 8 Bratislava
   Peter Sámel Jamnického 18 Bratislava
   28.04.1994Nové obchodné meno:
   META MUSIC, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Jamnického 18 Bratislava 841 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť s tovarom bez obmedzenia sortimentu v zmysle právnych úprav
   reklamná činnosť
   sprostredkovateľská a poradenská činnosť v obchode a v službách
   obchodná činnosť mimo územia SR
   zastupovanie domácich a zahraničných osôb doma i v zahraničí
   budovanie vlastnej siete obchodných prevádzok doma i v zahraničí
   sprosredkovateľská činnosť v oblasti kultúry a umeleckej tvorby, hudobnej a audiovizuálnej produkcie
   Noví spoločníci:
   Pavel Drapák Romanova 3 Bratislava
   Ján Lapoš Lenardova 8 Bratislava
   Peter Sámel Jamnického 18 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Pavel Drapák Romanova 3 Bratislava
   Ján Lapoš Lenardova 8 Bratislava
   Peter Sámel Jamnického 18 Bratislava