Vytvořte fakturu

MANAST - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název MANAST
IČO 31370802
TIN 2020344216
DIČ SK2020344216
Datum vytvoření 27 Duben 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MANAST
Bukovčana 30
84108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 55 186 €
Zisk 2 969 €
Kapitál 19 705 €
Vlastní kapitál 11 873 €
Kontaktní informace
Email manast@manast.sk
webové stránky http://www.manast.sk
Telefon(y) +421264777516
Mobile(y) +421905259308
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 32,170
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 12,256
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 12,256
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 12,256
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 19,577
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 14,060
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 14,060
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 14,060
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 5,517
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 4,490
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,027
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 337
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 337
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 32,170
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 14,922
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 401
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 401
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 1,513
A.V.1. Statutární fondy (423, 42X) 1,513
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 3,400
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 3,400
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,969
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 17,248
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 8,526
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 8,526
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 8,722
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 6,056
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,056
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,666
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 55,187
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 55,186
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 55,186
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 50,172
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 20,060
D. Služby (účtová skupina 51) 29,025
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 211
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 534
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 534
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 342
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 5,014
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 6,101
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,085
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,085
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,085
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,929
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,969
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31370802 TIN: 2020344216 DIČ: SK2020344216
 • Sídlo: MANAST, Bukovčana 30, 84108, Bratislava
 • Datum vytvoření: 27 Duben 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Anton Grznár Bukovčana 30 Bratislava 27.04.1994
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Anton Grznár 6 639 € (100%) Bukovčana 30 Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   15.07.1998Noví spoločníci:
   Anton Grznár Bukovčana 30 Bratislava
   14.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Anton Grznár Bukovčana 30 Bratislava
   23.01.1996Nové predmety činnosti:
   inžinierska činnosť vo výstavbe
   Noví spoločníci:
   Anton Grznár Bukovčana 30 Bratislava
   22.01.1996Zrušeny spoločníci:
   Robert Daniš Bagárova 28/7 Bratislava
   Jozef Dobiáš Belinského 6 Bratislava
   Anton Grznár Bukovčana 30 Bratislava
   Emil Grznár M. Benku 2430 Topoľčany
   Jaroslav Silný Guothova 1 Bratislava
   27.04.1994Nové obchodné meno:
   MANAST s.r.o.
   Nové sidlo:
   Bukovčana 30 Bratislava 841 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   maliarske, natieračské, striekacie a tepetárske práce
   čistiace a upratovacie práce
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj (obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením)
   sprostredkovanie v oblasti obchodu
   Noví spoločníci:
   Robert Daniš Bagárova 28/7 Bratislava
   Jozef Dobiáš Belinského 6 Bratislava
   Anton Grznár Bukovčana 30 Bratislava
   Emil Grznár M. Benku 2430 Topoľčany
   Jaroslav Silný Guothova 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Anton Grznár Bukovčana 30 Bratislava