Vytvořte fakturu

Slovenské technické centrum - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Slovenské technické centrum
IČO 31370918
TIN 2020292285
DIČ SK2020292285
Datum vytvoření 29 Duben 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Slovenské technické centrum
Pražská 11
81104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 18 550 €
Zisk -8 543 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 33,749
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 33,749
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 10,513
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 25,383
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 14,521
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 7,700
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,037
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 59,132
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -49,370
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -47,466
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -8,543
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 108,502
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 108,502
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 66,763
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,393
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 40,346
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 18,550
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 18,550
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 25,975
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 10,376
C. Služby (účtová skupina 51) 940
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,181
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 13,448
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 30
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -7,425
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 7,234
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 158
M. Úrokové náklady (562) 83
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 75
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -158
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -7,583
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -8,543
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015