Vytvořte fakturu

TD MED - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název TD MED
IČO 31370969
TIN 2020932232
Datum vytvoření 20 Duben 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TD MED
Matúškova 1
97401
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 19 354 €
Zisk -28 469 €
Vlastní kapitál -29 700 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0484155311
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 36,236
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,109
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,109
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 1,109
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 35,127
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 18,487
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 18,487
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 9,181
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 9,181
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 9,181
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 7,459
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 5,233
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 2,226
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 36,236
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -124,948
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -103,782
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 46,142
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -149,924
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -28,469
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 161,184
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 197
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 197
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 43,885
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 41,305
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 41,305
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,188
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 772
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 620
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 117,102
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 19,354
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 19,354
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 19,354
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 47,261
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 208
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 19,296
D. Služby (účtová skupina 51) 4,468
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 20,741
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 16,397
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 3,448
4. Sociální náklady (527, 528) 896
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 540
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 556
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 556
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,452
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -27,907
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -4,618
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 82
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 82
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -82
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -27,989
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 480
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -28,469
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31370969 TIN: 2020932232
 • Sídlo: TD MED, Matúškova 1, 97401, Bratislava
 • Datum vytvoření: 20 Duben 1994
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   05.10.2007Nové sidlo:
   Matúškova 1 Banská Bystrica 974 01
   Noví spoločníci:
   LEKÁREŇ PRI NEMOCNICI - ŽILINA, s.r.o. V. Spanyola 39 Žilina 010 01
   Nový štatutárny orgán:
   Martin Brhlík Jesenského 265 Považská Bystrica 017 01 Vznik funkcie: 18.09.2007
   04.10.2007Zrušené sidlo:
   Mlynské Nivy 54 Bratislava 821 05
   Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Daniel Hornáček , CSc Na hrebienku 34 Bratislava 811 02
   Ing. Martin Hornáček Mlynské Nivy 54 Bratislava 821 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Eva Trebulová Poľnohospodárska 26 Bratislava Vznik funkcie: 21.11.1995
   Ing. Martin Hornáček Mlynské Nivy 54 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 20.12.2004
   15.06.2006Nové sidlo:
   Mlynské Nivy 54 Bratislava 821 05
   Noví spoločníci:
   Ing. Martin Hornáček Mlynské Nivy 54 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Martin Hornáček Mlynské Nivy 54 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 20.12.2004
   14.06.2006Zrušené sidlo:
   Poloreckého 3 Bratislava 851 04
   Zrušeny spoločníci:
   Martin Hornáček Na Hrebienku 34 Bratislava 811 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Martin Hornáček Na Hrebienku 34 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 20.12.2004
   20.01.2005Nový štatutárny orgán:
   Martin Hornáček Na Hrebienku 34 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 20.12.2004
   19.01.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. arch. Jozef Hornáček Vajnorská 66 Bratislava Vznik funkcie: 16.11.2001
   28.10.2002Noví spoločníci:
   Martin Hornáček Na Hrebienku 34 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. arch. Jozef Hornáček Vajnorská 66 Bratislava Vznik funkcie: 16.11.2001
   Ing. Eva Trebulová Poľnohospodárska 26 Bratislava Vznik funkcie: 21.11.1995
   27.10.2002Zrušeny spoločníci:
   INFORAMA, a.s. IČO: 35 729 864 Poloreckého 3 Bratislava 851 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. arch. Jozef Hornáček Vajnorská 66 Bratislava
   Ing. Eva Trebulová Poľnohospodárska 26 Bratislava
   21.01.2002Noví spoločníci:
   MUDr. Daniel Hornáček , CSc Na hrebienku 34 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. arch. Jozef Hornáček Vajnorská 66 Bratislava
   20.01.2002Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Daniel Hornáček , CSc. Humenské nám. 8 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Trebula Poľnohospodárska 26 Bratislava
   20.04.1999Nové sidlo:
   Poloreckého 3 Bratislava 851 04
   Noví spoločníci:
   INFORAMA, a.s. IČO: 35 729 864 Poloreckého 3 Bratislava 851 04
   MUDr. Daniel Hornáček , CSc. Humenské nám. 8 Bratislava
   19.04.1999Zrušené sidlo:
   Mierová 67 Bratislava 821 05
   Zrušeny spoločníci:
   INFORAMA spol. s r.o. IČO: 17 006 724 Poloreckého 3 Bratislava
   Ing. Bohuslava Danihelová Ľudové námestie 37 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Bohuslava Danihelová Ľudové námestie 37 Bratislava
   17.01.1996Noví spoločníci:
   INFORAMA spol. s r.o. IČO: 17 006 724 Poloreckého 3 Bratislava
   Ing. Bohuslava Danihelová Ľudové námestie 37 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Bohuslava Danihelová Ľudové námestie 37 Bratislava
   Ing. Ján Trebula Poľnohospodárska 26 Bratislava
   Ing. Eva Trebulová Poľnohospodárska 26 Bratislava
   16.01.1996Zrušeny spoločníci:
   INFORAMA spol. s r.o. Poloreckého 3 Bratislava
   Ing. Bohuslava Danihelová Ľudové námestie 37 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Bohuslava Danihelová Ľudové námestie 37 Bratislava
   MUDr. Daniel Hornáček , CSc. Humenské nám. 8 Bratislava
   Ing. Ján Trebula Poľnohospodárska 26 Bratislava
   06.06.1995Nové predmety činnosti:
   poskytovanie liečebno-preventívnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení v odbore lekárenstvo
   Noví spoločníci:
   INFORAMA spol. s r.o. Poloreckého 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   MUDr. Daniel Hornáček , CSc. Humenské nám. 8 Bratislava
   05.06.1995Zrušeny spoločníci:
   Ing. Eva Trebulová Poľnohospodárska 26 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Eva Trebulová Poľnohospodárska 26 Bratislava
   20.04.1994Nové obchodné meno:
   TD MED, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Mierová 67 Bratislava 821 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   nákup a predaj nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Ing. Bohuslava Danihelová Ľudové námestie 37 Bratislava
   Ing. Eva Trebulová Poľnohospodárska 26 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Bohuslava Danihelová Ľudové námestie 37 Bratislava
   Ing. Ján Trebula Poľnohospodárska 26 Bratislava
   Ing. Eva Trebulová Poľnohospodárska 26 Bratislava