Vytvořte fakturu

WORLD EXCO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 17.08.2015
Basic information
Obchodní název WORLD EXCO
IČO 31371019
TIN 2020302328
DIČ SK2020302328
Datum vytvoření 04 Květen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo WORLD EXCO
03483
Bešeňová
Financial information
Prodej a příjem 385 478 €
Zisk -120 482 €
Kapitál 5 081 793 €
Vlastní kapitál 205 483 €
Date of updating data: 17.08.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 6,860,881
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 3,668,680
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 3,668,680
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 29,604
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,690,538
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 119,275
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 1,649,434
8. Zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) - /095A/ 179,829
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,190,467
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 2,989,647
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 67,470
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 67,470
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 865,858
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,056,319
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 200,820
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,389
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 199,431
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,734
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,734
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 6,860,881
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 950,859
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 19,917
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 19,917
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 980,056
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,992
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,992
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 69,376
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 69,376
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -120,482
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,188,000
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,637
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,637
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 624,182
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 391,085
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 368,655
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 368,655
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 7,584
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 4,455
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 10,391
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 3,293
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 3,293
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 2,166,803
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 1,000
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 2,722,022
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 2,651,510
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 70,512
Date of updating data: 17.08.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 385,478
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 237,200
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 43,148
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 105,130
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 436,766
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 36
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) -720
D. Služby (účtová skupina 51) 17,562
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 159,161
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 115,410
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 40,080
4. Sociální náklady (527, 528) 3,671
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 3,687
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 172,077
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 172,077
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 56,659
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 28,304
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -51,288
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 220,322
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 14
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 14
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 14
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 68,246
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 49,962
2. Ostatní náklady (562A) 49,962
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 18,284
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -68,232
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -119,520
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 962
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 962
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 0
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -120,482
Date of updating data: 17.08.2015
Date of updating data: 17.08.2015
 • IČO :31371019 TIN: 2020302328 DIČ: SK2020302328
 • Sídlo: WORLD EXCO, 03483, Bešeňová
 • Datum vytvoření: 04 Květen 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Martin Čupka Demänovská Dolina 76 Liptovský Mikuláš 031 01 01.08.2015
  Peter Kolenčík Bukovina 37 Liptovská Sielnica 032 23 01.08.2015
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Invest Liptov,s.r.o. 0 € (0%) Liptovský Mikuláš 031 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   31.10.2008Nové sidlo:
   136 Bešeňová 034 83
   30.10.2008Zrušené sidlo:
   Nobelova 18 Bratislava 831 02
   15.10.2008Nové predmety činnosti:
   poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
   27.11.2007Noví spoločníci:
   Lali Tvauri Trebišovská 15/149 Bratislava - Ružinov 821 01
   Dr. Nodari Giorgadze Trebišovská 15/149 Bratislava - Ružinov 821 01
   Suzy Einramhof Seyringer strasse 17/5/22 Wien A - 1210 Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Nobelova 18/1296 Bratislava III, Bratislava - Nové Mesto 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Lali Tvauri Trebišovská 15/149 Bratislava - Ružinov 821 01 Vznik funkcie: 04.05.1994
   Dr. Nodari Giorgadze Trebišovská 15/149 Bratislava - Ružinov 821 01 Vznik funkcie: 03.06.1998
   Suzy Einramhof Seyringer strasse 17/5/22 Wien A - 1210 Wien dlhodobý pobyt na území SR : Nobelova 18/1296 Bratislava III, Bratislava - Nové Mesto 831 01 Vznik funkcie: 17.08.2001
   26.11.2007Zrušeny spoločníci:
   Dr. Nodar Giorgadze Teplická 23/140 Piešťany
   Lali Tvauri Trebišovská 15 Bratislava
   Suzy Einramhof Egese Gase Viedeň Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Nobelova 18 Bratislava
   Hannes Schrenk Wiener Neustadt Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dr. Nodar Giorgadze Teplická 23/140 Piešťany Vznik funkcie: 03.06.1998
   Lali Tvauri Trebišovská 15 Bratislava Vznik funkcie: 04.05.1994
   Suzy Einramhof Egese Gase Viedeň Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Nobelova 18 Bratislava Vznik funkcie: 17.08.2001
   22.08.2003Noví spoločníci:
   Lali Tvauri Trebišovská 15 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Dr. Nodar Giorgadze Teplická 23/140 Piešťany Vznik funkcie: 03.06.1998
   Lali Tvauri Trebišovská 15 Bratislava Vznik funkcie: 04.05.1994
   Suzy Einramhof Egese Gase Viedeň Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Nobelova 18 Bratislava Vznik funkcie: 17.08.2001
   21.08.2003Zrušeny spoločníci:
   Lali Tvauri Trebišovská 15 Bratislava
   Ramaz Melitonovič Tvauri Sairme 2 Tbilisi Gruzínska republika dlhodobý pobyt na území SR : Trebišovská 15 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dr. Nodar Giorgadze Teplická 23/140 Piešťany
   Lali Tvauri Trebišovská 15 Bratislava
   Suzy Einramhof Egese Gase Viedeň Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Nobelova 18 Bratislava
   21.11.2001Noví spoločníci:
   Suzy Einramhof Egese Gase Viedeň Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Nobelova 18 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Suzy Einramhof Egese Gase Viedeň Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Nobelova 18 Bratislava
   20.11.2001Zrušeny spoločníci:
   Suzi Ainramhof Egese Gase Viedeň Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Nobelova 18 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Suzi Ainramhof Egese Gase Viedeň Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Nobelova 18 Bratislava
   05.09.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   01.08.2000Noví spoločníci:
   Dr. Nodar Giorgadze Teplická 23/140 Piešťany
   Lali Tvauri Trebišovská 15 Bratislava
   Suzi Ainramhof Egese Gase Viedeň Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Nobelova 18 Bratislava
   Ramaz Melitonovič Tvauri Sairme 2 Tbilisi Gruzínska republika dlhodobý pobyt na území SR : Trebišovská 15 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Dr. Nodar Giorgadze Teplická 23/140 Piešťany
   Lali Tvauri Trebišovská 15 Bratislava
   Suzi Ainramhof Egese Gase Viedeň Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Nobelova 18 Bratislava
   31.07.2000Zrušeny spoločníci:
   Tvaouri Lali Melitonovna Trebišovská 15 Bratislava
   Dr. Nodar Giorgadze dlhodobý pobyt na území SR : Trebišovská 15 Bratislava
   Tsitsino Papiashvili Viedeň Rakúska republika
   Tvaouri Ramaz Melitonovič Tbilisi Gruzínska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Tvaouri Lali Melitonovna Trebišovská 15 Bratislava
   Dr. Nodar Giorgadze dlhodobý pobyt na území SR : Trebišovská 15 Bratislava
   Tsitsino Papiashvili Wiener Neustadt Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Nobelova 18 Bratislava
   18.05.1999Nový štatutárny orgán:
   Tsitsino Papiashvili Wiener Neustadt Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Nobelova 18 Bratislava
   07.07.1998Nové obchodné meno:
   WORLD EXCO s.r.o.
   Nové sidlo:
   Nobelova 18 Bratislava 831 02
   Nové predmety činnosti:
   prieskum trhu
   vypracovanie a predaj technológií na výrobu strojov na spracovanie kovov v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov spojený s doplnkovými službami-obstarávateľské služby spojené s prenájmom
   Noví spoločníci:
   Tvaouri Lali Melitonovna Trebišovská 15 Bratislava
   Dr. Nodar Giorgadze dlhodobý pobyt na území SR : Trebišovská 15 Bratislava
   Tsitsino Papiashvili Viedeň Rakúska republika
   Hannes Schrenk Wiener Neustadt Rakúska republika
   Tvaouri Ramaz Melitonovič Tbilisi Gruzínska republika
   Nový štatutárny orgán:
   Dr. Nodar Giorgadze dlhodobý pobyt na území SR : Trebišovská 15 Bratislava
   06.07.1998Zrušené obchodné meno:
   LRL, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Trebišovská 15 Bratislava 821 01
   Zrušeny spoločníci:
   Tvaouri Lali Melitonovna Trebišovská 15 Bratislava
   Tvaouri Ramaz Melitonovič Tbilisi Gruzínska republika
   13.06.1995Nové sidlo:
   Trebišovská 15 Bratislava 821 01
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   12.06.1995Zrušené sidlo:
   Panenská 7 Bratislava 811 03
   Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodu
   04.05.1994Nové obchodné meno:
   LRL, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Panenská 7 Bratislava 811 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   Noví spoločníci:
   Tvaouri Lali Melitonovna Trebišovská 15 Bratislava
   Tvaouri Ramaz Melitonovič Tbilisi Gruzínska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Tvaouri Lali Melitonovna Trebišovská 15 Bratislava