Vytvořte fakturu

Divalia - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Divalia
IČO 31371116
TIN 2020353291
DIČ SK2020353291
Datum vytvoření 03 Květen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Divalia
Kremnická 24
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 20 234 €
Zisk 2 039 €
Kapitál 39 644 €
Vlastní kapitál 21 861 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421903428965
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 15,853
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 15,853
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 15,853
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 21,111
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 7,282
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,180
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 12,209
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 36,964
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 23,898
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 15,309
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -753
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 2,039
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 13,066
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 13,066
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 755
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 311
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 12,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 20,234
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 20,234
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 18,077
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,605
C. Služby (účtová skupina 51) 2,462
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 311
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 10,263
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,436
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 2,157
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 14,167
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
X. Úrokové výnosy (662) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 107
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 107
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -106
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 2,051
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 12
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 2,039
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31371116 TIN: 2020353291 DIČ: SK2020353291
 • Sídlo: Divalia, Kremnická 24, 85101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 03 Květen 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Giorgio Valiani Via Le Lari 2/B Prunetta Taliansko dlhodobý pobyt na území SR : Hany Meličkovej 7 Bratislava 841 04 20.02.1998
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Giorgio Valiani 5 643 € (85%) Via Le Lari 2/B Prunetta Taliansko dlhodobý pobyt na území SR : Hany Meličkovej 7 Bratislava 841 04
  Katarína Malovecká 996 € (15%) Hany Meličkovej 7 Bratislava 841 05
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   20.09.2004Noví spoločníci:
   Katarína Malovecká Hany Meličkovej 7 Bratislava 841 05
   Giorgio Valiani Via Le Lari 2/B Prunetta Taliansko dlhodobý pobyt na území SR : Hany Meličkovej 7 Bratislava 841 04
   19.09.2004Zrušeny spoločníci:
   Giorgio Valiani Via Le Lari 2/B Prunetta Taliansko dlhodobý pobyt na území SR : Hany Meličkovej 7 Bratislava 841 04
   27.11.2003Nové predmety činnosti:
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť s tovarom v rozsahu voľnej živnosti
   pohostinská činnosť
   ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4
   26.11.2003Zrušeny predmety činnosti:
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť s tovarom v rozsahu voľnej živnosti
   10.01.2003Nové sidlo:
   Kremnická 24 Bratislava 851 01
   09.01.2003Zrušené sidlo:
   Wolkrova - športova hala Bratislava 851 01
   14.05.2002Noví spoločníci:
   Giorgio Valiani Via Le Lari 2/B Prunetta Taliansko dlhodobý pobyt na území SR : Hany Meličkovej 7 Bratislava 841 04
   13.05.2002Zrušeny spoločníci:
   TOSCANA OVINI S.R.L. Via Poggio Cella Torre Castell Azzara /GR/ 580 34 Taliansko
   Giorgio Valiani Via Le Lari 2/B Prunetta Taliansko dlhodobý pobyt na území SR : Hany Meličkovej 7 Bratislava 841 04
   16.08.1999Noví spoločníci:
   TOSCANA OVINI S.R.L. Via Poggio Cella Torre Castell Azzara /GR/ 580 34 Taliansko
   15.08.1999Zrušeny spoločníci:
   S.MA.CO, s.r.o. Via Della Sforzesca 16 Castell Azzara /GR/ Taliansko
   09.12.1998Noví spoločníci:
   S.MA.CO, s.r.o. Via Della Sforzesca 16 Castell Azzara /GR/ Taliansko
   Giorgio Valiani Via Le Lari 2/B Prunetta Taliansko dlhodobý pobyt na území SR : Hany Meličkovej 7 Bratislava 841 04
   08.12.1998Zrušeny spoločníci:
   S.MA.CO, s.r.o. Via Della Sforzesca 16 Castell Azzara /GR/ Taliansko
   Giorgio Valiani Via Le Lari 2/B Prunetta Taliansko dlhodobý pobyt na území SR : Hany Meličkovej 7 Bratislava 841 04
   20.02.1998Noví spoločníci:
   S.MA.CO, s.r.o. Via Della Sforzesca 16 Castell Azzara /GR/ Taliansko
   Nový štatutárny orgán:
   Giorgio Valiani Via Le Lari 2/B Prunetta Taliansko dlhodobý pobyt na území SR : Hany Meličkovej 7 Bratislava 841 04
   19.02.1998Zrušeny spoločníci:
   Fiorella Sciara di Nicolantonio questura di Pescora Torre de Passeri Taliansko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Giorgio Valiani Via Le Lari 2/B Prunetta Taliansko dlhodobý pobyt na území SR : Donnerova 25 Bratislava
   03.05.1994Nové obchodné meno:
   Divalia s.r.o.
   Nové sidlo:
   Wolkrova - športova hala Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť s tovarom v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Fiorella Sciara di Nicolantonio questura di Pescora Torre de Passeri Taliansko
   Giorgio Valiani Via Le Lari 2/B Prunetta Taliansko dlhodobý pobyt na území SR : Hany Meličkovej 7 Bratislava 841 04
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Giorgio Valiani Via Le Lari 2/B Prunetta Taliansko dlhodobý pobyt na území SR : Donnerova 25 Bratislava