Vytvořte fakturu

PAPEM - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název PAPEM
IČO 31371124
TIN 2020344293
Datum vytvoření 05 Květen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PAPEM
Horova 12
84107
Bratislava
Financial information
Zisk -1 147 €
Kapitál 6 457 €
Vlastní kapitál 6 457 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 5,790
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,466
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,466
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 1,466
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 4,324
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 4,324
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 4,324
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 5,790
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 5,310
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 348
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 348
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -530
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -530
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,147
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 480
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 480
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 667
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 667
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 667
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -667
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -667
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 480
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,147
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31371124 TIN: 2020344293
 • Sídlo: PAPEM, Horova 12, 84107, Bratislava
 • Datum vytvoření: 05 Květen 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Jozef Adámek Ostredkova 6 Bratislava 821 02 03.04.2013
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Jozef Adámek 6 640 € (100%) Ostredkova 6 Bratislava 821 02
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   10.04.2013Noví spoločníci:
   Jozef Adámek Ostredkova 6 Bratislava 821 02
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Jozef Adámek Ostredkova 6 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 03.04.2013
   09.04.2013Zrušeny spoločníci:
   Peter Gschwendt Hronská 16 Bratislava
   Marián Janotka Jamnického 18 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Peter Gschwendt Hronská 16 Bratislava
   Marián Janotka Jamnického 18 Bratislava
   17.05.2001Noví spoločníci:
   Peter Gschwendt Hronská 16 Bratislava
   Marián Janotka Jamnického 18 Bratislava
   16.05.2001Zrušeny spoločníci:
   Peter Gschwendt Hronská 16 Bratislava
   Marián Janotka Jamnického 18 Bratislava
   Robert Šaradín Drobného 18 Bratislava 841 01
   15.07.1998Noví spoločníci:
   Peter Gschwendt Hronská 16 Bratislava
   Marián Janotka Jamnického 18 Bratislava
   Robert Šaradín Drobného 18 Bratislava 841 01
   14.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Peter Gschwendt Hronská 16 Bratislava
   Marián Janotka Jamnického 18 Bratislava
   Robert Šaradín Drobného 18 Bratislava 841 01
   03.06.1996Noví spoločníci:
   Peter Gschwendt Hronská 16 Bratislava
   Marián Janotka Jamnického 18 Bratislava
   Robert Šaradín Drobného 18 Bratislava 841 01
   02.06.1996Zrušeny spoločníci:
   Peter Gschwendt Hronská 16 Bratislava
   Marián Janotka Jamnického 18 Bratislava
   Pavol Renáč Bebravská 32 Bratislava
   Ing. Stanislav Zelenský Mierova 20 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Pavol Renáč Bebravská 32 Bratislava
   Ing. Stanislav Zelenský Mierova 20 Bratislava
   05.05.1994Nové obchodné meno:
   PAPEM, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Horova 12 Bratislava 841 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj ovocia, zeleniny a zmiešaného tovaru (textil, sklo, obuv)
   vykonávanie stavebných prác vo výškach pomocou horolezeckej techniky
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a zákaziek
   Noví spoločníci:
   Peter Gschwendt Hronská 16 Bratislava
   Marián Janotka Jamnického 18 Bratislava
   Pavol Renáč Bebravská 32 Bratislava
   Ing. Stanislav Zelenský Mierova 20 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Pavol Renáč Bebravská 32 Bratislava
   Ing. Stanislav Zelenský Mierova 20 Bratislava
   Peter Gschwendt Hronská 16 Bratislava
   Marián Janotka Jamnického 18 Bratislava