Vytvořte fakturu

VEPOS BRATISLAVA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 03.11.2015
Basic information
Obchodní název VEPOS BRATISLAVA
IČO 31371230
TIN 2020302636
DIČ SK2020302636
Datum vytvoření 06 Květen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VEPOS BRATISLAVA
Jančova 1644/3
81102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 195 684 €
Zisk 336 370 €
Kapitál 70 880 €
Vlastní kapitál 330 698 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421904465830
Date of updating data: 03.11.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 589,950
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 110,473
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 110,473
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 110,473
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 476,140
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 181,709
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 176,743
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 176,743
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 4,966
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 294,431
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 3,270
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 291,161
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 3,337
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 3,337
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 589,950
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 343,674
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 336,370
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 246,276
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 2,990
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,990
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 235,101
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 32,315
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 32,315
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 151,543
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 16,383
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 9,492
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 25,368
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 8,185
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 8,185
Date of updating data: 03.11.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,162,189
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,195,684
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 13,404
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,148,785
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 30,893
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,602
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 759,195
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 28,690
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 55,103
D. Služby (účtová skupina 51) 272,229
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 311,040
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 221,525
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 76,131
4. Sociální náklady (527, 528) 13,384
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 8,408
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 70,671
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 70,671
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 13,054
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 436,489
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 806,167
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 30
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 30
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 30
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 967
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 214
2. Ostatní náklady (562A) 214
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 753
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -937
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 435,552
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 99,182
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 99,182
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 336,370
Date of updating data: 03.11.2015
Date of updating data: 03.11.2015