Vytvořte fakturu

LUNETA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 05.08.2016
Basic information
Obchodní název LUNETA
IČO 31371248
TIN 2020315814
DIČ SK2020315814
Datum vytvoření 06 Květen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo LUNETA
Pribišova 47
84105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 88 226 €
Zisk 3 744 €
Kapitál 12 034 €
Vlastní kapitál 970 €
Kontaktní informace
Email reality@luneta.sk
Telefon(y) 0255566026, 0903244777
Mobile(y) 0905745477, 0903244777
Fax(y) 0255566025
Date of updating data: 05.08.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 209
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 209
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 209
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 12,552
4. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 216
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,205
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 6,365
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 12,761
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -4,859
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -15,906
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 3,744
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 17,620
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 15,321
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 2,299
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 264
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 435
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,091
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 509
Date of updating data: 05.08.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 88,226
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,158
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 87,068
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 83,257
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 811
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 13,851
C. Služby (účtová skupina 51) 50,598
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 16,962
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 631
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 403
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 4,969
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 22,966
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
X. Úrokové výnosy (662) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 266
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 13
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 253
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -265
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 4,704
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 3,744
Date of updating data: 05.08.2016
Date of updating data: 05.08.2016