Vytvořte fakturu

TEBEKO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název TEBEKO
IČO 31371299
TIN 2020353247
DIČ SK2020353247
Datum vytvoření 06 Květen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TEBEKO
Gogoľova 18
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 163 503 €
Zisk 29 511 €
Kapitál 237 655 €
Vlastní kapitál 116 367 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421263531440
Mobile(y) +421905845283
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 226,587
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 102,452
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,652
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 1,652
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 100,800
7. Dluhové cenné papíry a ostatní dlouhodobý finanční majetek (065A, 069A,06XA) - /096A/ 100,800
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 123,450
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 115
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 115
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 40,186
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 20,486
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 20,486
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 19,700
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 83,149
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 516
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 82,633
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 685
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 685
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 226,587
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 145,583
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 11,857
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 14,114
2. Ostatní fondy (427, 42X) 14,114
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 82,798
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 302,273
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -219,475
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 29,511
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 81,004
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,071
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,071
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 76,640
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 4,085
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,085
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 63,394
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 4,432
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 2,565
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,164
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 3,293
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 3,293
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 162,666
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 163,503
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 162,666
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 838
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) -1
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 132,460
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 20,538
D. Služby (účtová skupina 51) 33,061
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 76,628
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 55,786
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 19,635
4. Sociální náklady (527, 528) 1,207
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 740
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 459
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 459
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,034
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 31,043
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 109,067
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 6,953
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 6,124
IX.1. Výnosy z cenných papírů a podílů z přidružené subjekty (665) 6,124
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 829
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 829
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 201
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 201
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 6,752
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 37,795
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 8,284
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 8,284
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 29,511
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31371299 TIN: 2020353247 DIČ: SK2020353247
 • Sídlo: TEBEKO, Gogoľova 18, 85101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 06 Květen 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. František Rakús Švabinského 14 Bratislava 851 01 06.05.1994
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. František Rakús 6 639 € (100%) Švabinského 14 Bratislava 851 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   01.07.2011Nové sidlo:
   Gogoľova 18 Bratislava 851 01
   30.06.2011Zrušené sidlo:
   Gogoľova 18 Bratislava 852 02
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Branislav Straka Rozvodná 11 Bratislava 831 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Branislav Straka Rozvodná 11 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 06.05.1994
   20.06.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. František Rakús Švabinského 14 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 06.05.1994
   Ing. Branislav Straka Rozvodná 11 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 06.05.1994
   19.06.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. František Rakús Švabinského 14 Bratislava 851 01
   Ing. Branislav Straka Rozvodná 11 Bratislava 831 01
   23.07.1999Nové sidlo:
   Gogoľova 18 Bratislava 852 02
   Noví spoločníci:
   Ing. František Rakús Švabinského 14 Bratislava 851 01
   Ing. Branislav Straka Rozvodná 11 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Branislav Straka Rozvodná 11 Bratislava 831 01
   22.07.1999Zrušené sidlo:
   Gogoľova 14 Bratislava 852 02
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. František Rakús Švabinského 14 Bratislava 851 01
   Ing. Ľubomír Slamka Furdekova 7 Bratislava 851 04
   Ing. Branislav Straka Matúšova 2 Bratislava 811 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Slamka Furdekova 7 Bratislava 851 04
   Ing. Branislav Straka Matúšova 2 Bratislava 811 04
   06.05.1994Nové obchodné meno:
   TEBEKO, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Gogoľova 14 Bratislava 852 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie inžinierskych stavieb
   vykonávanie priemyselných stavieb
   vykonávanie bytových a občianských stavieb
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   výroba a predaj stavebných materiálov
   Noví spoločníci:
   Ing. František Rakús Švabinského 14 Bratislava 851 01
   Ing. Ľubomír Slamka Furdekova 7 Bratislava 851 04
   Ing. Branislav Straka Matúšova 2 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. František Rakús Švabinského 14 Bratislava 851 01
   Ing. Ľubomír Slamka Furdekova 7 Bratislava 851 04
   Ing. Branislav Straka Matúšova 2 Bratislava 811 04