Vytvořte fakturu

PENTAS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 18.09.2015
Basic information
Obchodní název PENTAS
IČO 31371523
TIN 2020302372
DIČ SK2020302372
Datum vytvoření 02 Květen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PENTAS
Kolískova 1
84105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 144 221 €
Zisk 1 009 €
Kapitál 154 201 €
Vlastní kapitál 80 392 €
Kontaktní informace
Email pentas@pentas.sk
webové stránky http://www.pentas.sk
Telefon(y) +421263813037
Date of updating data: 18.09.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 1,569
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 1,569
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 1,569
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 105,746
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 11,160
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 17,212
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 76,511
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 107,315
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 39,367
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 33,200
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 33,200
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 2,850
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 2,308
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,009
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 67,948
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,499
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 61,567
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 9,191
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 3,196
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,229
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 47,951
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 4,882
Date of updating data: 18.09.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 144,221
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 141,020
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,201
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 138,928
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 56
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 16,109
C. Služby (účtová skupina 51) 70,218
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 44,391
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,544
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 183
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,427
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 5,293
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 54,637
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 6
X. Úrokové výnosy (662) 6
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 3,097
M. Úrokové náklady (562) 2,702
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 395
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -3,091
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 2,202
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 1,193
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,009
Date of updating data: 18.09.2015
Date of updating data: 18.09.2015