Vytvořte fakturu

Vydavateľstvo Inžinierske stavby - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Vydavateľstvo Inžinierske stavby
IČO 31371655
TIN 2020333766
DIČ SK2020333766
Datum vytvoření 09 Květen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Vydavateľstvo Inžinierske stavby
Vysokoškolská 4
04200
Bratislava
Financial information
Zisk -9 551 €
Kapitál 24 146 €
Vlastní kapitál 2 915 €
Kontaktní informace
Email knadova@gmail.com
Telefon(y) 0905810511
Mobile(y) +421903958969, 0905810511
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 8,989
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 8,989
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 8,989
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 2,109
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 232
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,493
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 11,098
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -6,636
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 50
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 828
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -4,602
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -9,551
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 17,734
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 17,734
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 17,734
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 8,462
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 139
C. Služby (účtová skupina 51) 1,591
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 6,732
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -8,462
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -1,730
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 1,089
M. Úrokové náklady (562) 405
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 684
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,089
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -9,551
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -9,551
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31371655 TIN: 2020333766 DIČ: SK2020333766
 • Sídlo: Vydavateľstvo Inžinierske stavby, Vysokoškolská 4, 04200, Bratislava
 • Datum vytvoření: 09 Květen 1994
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   13.12.2002Nové sidlo:
   Vysokoškolská 4 Košice 042 00
   Noví spoločníci:
   doc. Ing. Ľudovít Naď , CSc. Fejova 5 Košice 040 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   doc. Ing. Ľudovít Naď , CSc. Fejova 5 Košice 040 01 Vznik funkcie: 14.03.2002
   12.12.2002Zrušené sidlo:
   Stromová 13 Bratislava 831 01
   Zrušeny spoločníci:
   Slovenský zväz stavebných inžinierov Mýtna 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Doc. Ing. Milan Chandoga , CSc. Nad Dunajom 50 Bratislava
   Doc. Ing. Jozef Zvara Jelšová 9 Bratislava
   07.12.1998Noví spoločníci:
   Slovenský zväz stavebných inžinierov Mýtna 2 Bratislava
   06.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Slovenský zväz stavebných inžinierov Mýtna 2 Bratislava
   09.05.1994Nové obchodné meno:
   Vydavateľstvo Inžinierske stavby, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Stromová 13 Bratislava 831 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vydávanie periodickej a neperiodickej tlače
   Noví spoločníci:
   Slovenský zväz stavebných inžinierov Mýtna 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Doc. Ing. Milan Chandoga , CSc. Nad Dunajom 50 Bratislava
   Doc. Ing. Jozef Zvara Jelšová 9 Bratislava