Vytvořte fakturu

JURISINVEST, advokátska kancelária - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 20.08.2015
Basic information
Obchodní název JURISINVEST, advokátska kancelária
IČO 31371761
TIN 2020302449
DIČ SK2020302449
Datum vytvoření 17 Květen 1994
Company category Verejná obchodná spoločnosť
Sídlo JURISINVEST, advokátska kancelária
Pluhová 5
83103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 163 346 €
Zisk 28 183 €
Kapitál 141 180 €
Vlastní kapitál 69 864 €
Kontaktní informace
Email jurisinvest@jurisinvest.sk
Telefon(y) +421244455328, +421244455326
Date of updating data: 20.08.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 121,893
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 44,695
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 15,867
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 1,194
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 14,673
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 28,828
3. Ostatní realizovatelné cenné papíry a podíly (063A) - /096A/ 28,828
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 75,637
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 54,655
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 20,463
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 20,463
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 34,192
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 20,982
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,352
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 18,630
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,561
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,561
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 121,893
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 28,183
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 28,183
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 93,710
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 91,227
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,510
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,510
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 86,943
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 583
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 246
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,945
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 2,483
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 2,483
Date of updating data: 20.08.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 161,700
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 163,346
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 161,700
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,646
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 134,300
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 6,554
D. Služby (účtová skupina 51) 105,699
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 15,946
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 12,705
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 3,241
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 159
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 4,012
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 4,012
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,930
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 29,046
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 49,447
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 2
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 865
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 865
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -863
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 28,183
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 28,183
Date of updating data: 20.08.2015
Date of updating data: 20.08.2015
 • IČO :31371761 TIN: 2020302449 DIČ: SK2020302449
 • Sídlo: JURISINVEST, advokátska kancelária, Pluhová 5, 83103, Bratislava
 • Datum vytvoření: 17 Květen 1994
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  JUDr. Jozef Mesároš, advokát 0 € (0%) Pezinská č. 1446/2A Svätý Jur 900 21
  JUDr. Eva Komrsková, advokátka 0 € (0%) Hrobákova 24 Bratislava 851 02
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   18.08.2004Nové obchodné meno:
   JURISINVEST, advokátska kancelária, v.o.s.
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie právnych služieb v rozsahu činnosti advokáta, výkon advokácie
   Noví spoločníci:
   JUDr. Jozef Mesároš, advokát Pezinská č. 1446/2A Svätý Jur 900 21
   JUDr. Eva Komrsková, advokátka Hrobákova 24 Bratislava 851 02
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Jozef Mesároš, advokát Pezinská č. 1446/2A Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 17.05.1994
   JUDr. Eva Komrsková, advokátka Hrobákova 24 Bratislava 851 02 Vznik funkcie: 17.05.1994
   17.08.2004Zrušené obchodné meno:
   JURISINVEST, komerčná právnická kancelária, v.o.s.
   Zrušeny predmety činnosti:
   poskytovanie právnej pomoci fyzickým a právnickým osobám najmä vo veciach súvisiacich s ich podnikateľskou činnosťou v rozsahu činnosti komerčného právnika
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Eva Komrsková Hrobáková 24 Bratislava 851 02
   JUDr. Jozef Mesároš Fedinova 3 Bratislava 851 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Eva Komrsková Hrobáková 24 Bratislava 851 02 Vznik funkcie: 17.05.1994
   JUDr. Jozef Mesároš Fedinova 3 Bratislava 851 02 Vznik funkcie: 17.05.1994
   28.05.2003Nové obchodné meno:
   JURISINVEST, komerčná právnická kancelária, v.o.s.
   Nové sidlo:
   Pluhová 5 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Eva Komrsková Hrobáková 24 Bratislava 851 02 Vznik funkcie: 17.05.1994
   JUDr. Jozef Mesároš Fedinova 3 Bratislava 851 02 Vznik funkcie: 17.05.1994
   27.05.2003Zrušené obchodné meno:
   JURISINVEST, komerčná právnická kancelária, v.o.s. v skratke: JIT, v.o.s.
   Zrušené sidlo:
   Dunajská 4 Bratislava 814 81
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Eva Komrsková Hrobáková 24 Bratislava 851 02
   JUDr. Jozef Mesároš Fedinova 3 Bratislava 851 02
   28.10.1996Nové obchodné meno:
   JURISINVEST, komerčná právnická kancelária, v.o.s. v skratke: JIT, v.o.s.
   27.10.1996Zrušené obchodné meno:
   JURISINVEST, v.o.s. v skratke: JIT, v.o.s.
   13.05.1996Noví spoločníci:
   JUDr. Eva Komrsková Hrobáková 24 Bratislava 851 02
   JUDr. Jozef Mesároš Fedinova 3 Bratislava 851 02
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Eva Komrsková Hrobáková 24 Bratislava 851 02
   JUDr. Jozef Mesároš Fedinova 3 Bratislava 851 02
   12.05.1996Zrušeny predmety činnosti:
   obchodovanie s cennými papiermi, včítane vybraných čiností uvedených v § 46 ods.2 zák.č. 600/1992 Z.z. to znamená:
   a) obstarávať pre emitenta vydávanie cenných papierov a poskytovať s tým súvisiace služby
   b) vykonávať činnosť na základe zmlúv podľa § 34 až 37
   c) obstarávať pre emitenta splácanie cenných papierov a vyplácanie výnosov z cenných papierov a vyplácanie výnosov z nich
   d) vykonávať poradenskú činnosť vo veciach týkajúcich sa cenných papierov
   e) vykonávať funkciu depozitára pre investičnú spoločnosť alebo investičný fond
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Eva Komrsková Hrobáková 24 Bratislava 851 02
   JUDr. Jozef Mesároš Fedinova 3 Bratislava 851 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Eva Komrsková Hrobáková 24 Bratislava 851 02
   JUDr. Jozef Mesároš Fedinova 3 Bratislava 851 02
   31.10.1994Nové obchodné meno:
   JURISINVEST, v.o.s. v skratke: JIT, v.o.s.
   Nové predmety činnosti:
   obchodovanie s cennými papiermi, včítane vybraných čiností uvedených v § 46 ods.2 zák.č. 600/1992 Z.z. to znamená:
   a) obstarávať pre emitenta vydávanie cenných papierov a poskytovať s tým súvisiace služby
   b) vykonávať činnosť na základe zmlúv podľa § 34 až 37
   c) obstarávať pre emitenta splácanie cenných papierov a vyplácanie výnosov z cenných papierov a vyplácanie výnosov z nich
   d) vykonávať poradenskú činnosť vo veciach týkajúcich sa cenných papierov
   e) vykonávať funkciu depozitára pre investičnú spoločnosť alebo investičný fond
   30.10.1994Zrušené obchodné meno:
   JURISINVEST, v.o.s.
   17.05.1994Nové obchodné meno:
   JURISINVEST, v.o.s.
   Nové sidlo:
   Dunajská 4 Bratislava 814 81
   Nová právna forma:
   Verejná obchodná spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie právnej pomoci fyzickým a právnickým osobám najmä vo veciach súvisiacich s ich podnikateľskou činnosťou v rozsahu činnosti komerčného právnika
   Noví spoločníci:
   JUDr. Eva Komrsková Hrobáková 24 Bratislava 851 02
   JUDr. Jozef Mesároš Fedinova 3 Bratislava 851 02
   Nový štatutárny orgán:
   spoločníci
   JUDr. Eva Komrsková Hrobáková 24 Bratislava 851 02
   JUDr. Jozef Mesároš Fedinova 3 Bratislava 851 02