Vytvořte fakturu

pro Vista - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 02.02.2016
Basic information
Obchodní název pro Vista
IČO 31371833
TIN 2020818294
DIČ SK2020818294
Datum vytvoření 06 Květen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo pro Vista
Bajkalská 25
82718
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 87 564 €
Zisk 45 432 €
Kapitál 126 023 €
Vlastní kapitál 75 181 €
Kontaktní informace
Email bibiana.zdutova@provista.sk
Date of updating data: 02.02.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 48,780
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 48,780
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 48,780
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 120,284
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 47,869
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 220
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 72,189
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 169,064
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 120,613
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 67,878
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 45,432
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 48,451
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 795
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 47,656
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 115
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 9,694
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 37,847
Date of updating data: 02.02.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 87,564
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 87,564
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 28,904
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 10,050
C. Služby (účtová skupina 51) 7,520
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 469
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 10,144
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 721
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 58,660
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 69,994
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 7
X. Úrokové výnosy (662) 7
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 127
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 127
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -120
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 58,540
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 13,108
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 45,432
Date of updating data: 02.02.2016
Date of updating data: 02.02.2016