Vytvořte fakturu

A.WEAR - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název A.WEAR
IČO 31371841
TIN 2020818305
Datum vytvoření 17 Květen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo A.WEAR
Žabotova 2
81104
Bratislava
Financial information
Kapitál 231 981 €
Vlastní kapitál -42 411 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 231,981
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 2,137
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 2,137
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,859
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 278
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 224,350
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 331
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 0
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 331
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 150,823
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 142,720
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 142,720
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 3,319
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3,212
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,572
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 73,196
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 73,196
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 5,494
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 5,494
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 231,981
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -42,411
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,638
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,638
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 5,151
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 331
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 331
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 6,020
A.V.1. Statutární fondy (423, 42X) 6,020
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -60,551
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 4,208
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -64,759
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 0
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 273,640
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 4,087
B.II.1. Zákonné rezervy (451A) 3,409
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 678
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 269,553
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 83,649
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 83,649
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 183,282
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 2,622
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 752
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 752
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4256472.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31371841 TIN: 2020818305
 • Sídlo: A.WEAR, Žabotova 2, 81104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 17 Květen 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Ľuboš Bačko Východná 11 Trenčín 17.05.1994
  Ing. Mikuláš Kadlec Štefana Králika 16 Bratislava 17.05.1994
  Ing. Vladimír Maštrla Štefana Králika 16 Bratislava 17.05.1994
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Ľuboš Bačko 4 382 € (33%) Východná 11 Trenčín
  Ing. Mikuláš Kadlec 4 382 € (33%) Štefana Králika 16 Bratislava
  Ing. Vladimír Maštrla 4 515 € (34%) Štefana Králika 16 Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   27.08.1999Noví spoločníci:
   Ing. Ľuboš Bačko Východná 11 Trenčín
   Ing. Mikuláš Kadlec Štefana Králika 16 Bratislava
   Ing. Vladimír Maštrla Štefana Králika 16 Bratislava
   26.08.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľuboš Bačko Východná 11 Trenčín
   Ing. Mikuláš Kadlec Štefana Králika 16 Bratislava
   Ing. Vladimír Maštrla Štefana Králika 16 Bratislava
   22.03.1996Nové predmety činnosti:
   verejná cestná nákladná doprava
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   Noví spoločníci:
   Ing. Ľuboš Bačko Východná 11 Trenčín
   Ing. Mikuláš Kadlec Štefana Králika 16 Bratislava
   Ing. Vladimír Maštrla Štefana Králika 16 Bratislava
   21.03.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľuboš Bačko Východná 11 Trenčín
   Ing. Mikuláš Kadlec Štefana Králika 16 Bratislava
   Ing. Vladimír Maštrla Štefana Králika 16 Bratislava
   Ing. Juraj Urban Iljušinova 8 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Urban Iljušinova 8 Bratislava
   17.05.1994Nové obchodné meno:
   A.WEAR, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Žabotova 2 Bratislava 811 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   poradenská činnosť v oblasti obchodu
   Noví spoločníci:
   Ing. Ľuboš Bačko Východná 11 Trenčín
   Ing. Mikuláš Kadlec Štefana Králika 16 Bratislava
   Ing. Vladimír Maštrla Štefana Králika 16 Bratislava
   Ing. Juraj Urban Iljušinova 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ľuboš Bačko Východná 11 Trenčín
   Ing. Mikuláš Kadlec Štefana Králika 16 Bratislava
   Ing. Vladimír Maštrla Štefana Králika 16 Bratislava
   Ing. Juraj Urban Iljušinova 8 Bratislava