Vytvořte fakturu

MAB Software - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název MAB Software
IČO 31371876
TIN 2020349309
DIČ SK2020349309
Datum vytvoření 18 Květen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MAB Software
Kozia 12
81103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 14 751 €
Zisk 3 795 €
Kapitál 5 966 €
Vlastní kapitál 4 799 €
Kontaktní informace
Email mab@mab.sk
webové stránky http://www.mab.sk
Telefon(y) +421263814457, +421263814458
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 0
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 0
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 05 r. 08) 0
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 0
2. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 0
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 10,467
4. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 0
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 84
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 0
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 10,383
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 10,467
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 8,594
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
2. Pohledávky za upsaný základní kapitál (/-/353) 0
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 863
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 0
A.IV. Na rozdíly z přecenění (+/- 415, 416) 0
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -2,704
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 3,795
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,873
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 38
B.II. Dlouhodobý ustanovení (451A, 459A, 45XA) 0
B.III. Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 0
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 1,835
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 171
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 170
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,189
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 305
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 0
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 0
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 14,751
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 0
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 14,751
III. Změna stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 0
IV. Aktivace (účtová skupina 62) 0
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 0
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 0
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 9,854
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 0
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,060
C. Služby (účtová skupina 51) 2,935
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 5,857
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 0
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 0
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 0
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 0
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 4,897
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 10,756
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 0
VII. Příjmy z prodeje cenných papírů a podílů (661) 0
VIII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (665) 0
IX. Výnosy z krátkodobého finančního majetku (666) 0
X. Úrokové výnosy (662) 0
XI. Kurzové zisky (663) 0
XII. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 0
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 142
J. Prodané cenné papíry a podíly (561) 0
K. Náklady krátkodobý finanční majetek (566) 0
L. Ztráty ze snížení hodnoty finančních aktiv (+/-) (565) 0
M. Úrokové náklady (562) 0
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 0
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 142
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -142
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 4,755
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
Q. Převod podílů na zisku nebo ztráty akcionářů (+/-) (596) 0
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 3,795
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31371876 TIN: 2020349309 DIČ: SK2020349309
 • Sídlo: MAB Software, Kozia 12, 81103, Bratislava
 • Datum vytvoření: 18 Květen 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Boris Rosa Kozia 12 Bratislava 811 03 18.05.1994
  Ing. Marián Slivovský Brančská 3a Bratislava 851 01 18.05.1994
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Boris Rosa 3 320 € (50%) Kozia 12 Bratislava 811 03
  Ing. Marián Slivovský 3 320 € (50%) Brančská 3a Bratislava 851 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   04.04.2000Nové sidlo:
   Kozia 12 Bratislava 811 03
   03.04.2000Zrušené sidlo:
   Na križovatkách 5 Bratislava 821 04
   20.07.1998Noví spoločníci:
   Ing. Boris Rosa Kozia 12 Bratislava 811 03
   Ing. Marián Slivovský Brančská 3a Bratislava 851 01
   19.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Boris Rosa Kozia 12 Bratislava 811 03
   Ing. Marián Slivovský Brančská 3a Bratislava 851 01
   01.12.1994Nové sidlo:
   Na križovatkách 5 Bratislava 821 04
   Noví spoločníci:
   Ing. Boris Rosa Kozia 12 Bratislava 811 03
   Ing. Marián Slivovský Brančská 3a Bratislava 851 01
   30.11.1994Zrušené sidlo:
   Pod holým vrchom 7782/60 Bratislava 843 51
   Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Imrich Hybký Bakošova 26 Bratislava 841 03
   Ing. Boris Rosa Kozia 12 Bratislava 811 03
   Ing. Marián Slivovský Brančská 3a Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Imrich Hybký Bakošova 26 Bratislava 841 03
   18.05.1994Nové obchodné meno:
   MAB Software, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Pod holým vrchom 7782/60 Bratislava 843 51
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj (obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením)
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a zákaziek
   leasing
   reklamná činnosť
   vydávanie a rozširovanie periodických a neperiodických publikácií
   automatizované spracovanie údajov
   poskytovanie softwaru - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zákazku
   poradenstvo a konzultácie pri vyhotovovaní a poskytovaní softwaru
   organizačné zabezpečenie školení v oblasti používania hardwaru a softwaru
   Noví spoločníci:
   Mgr. Imrich Hybký Bakošova 26 Bratislava 841 03
   Ing. Boris Rosa Kozia 12 Bratislava 811 03
   Ing. Marián Slivovský Brančská 3a Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Boris Rosa Kozia 12 Bratislava 811 03
   Ing. Marián Slivovský Brančská 3a Bratislava 851 01
   Mgr. Imrich Hybký Bakošova 26 Bratislava 841 03