Vytvořte fakturu

HYDROTOUR, cestovná kancelária - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 26.10.2016
Basic information
Obchodní název HYDROTOUR, cestovná kancelária
IČO 31371981
TIN 2020302427
DIČ SK2020302427
Datum vytvoření 09 Květen 1994
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo HYDROTOUR, cestovná kancelária
Nám. SNP 14
81106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 32 600 280 €
Zisk 179 167 €
Kapitál 5 476 236 €
Vlastní kapitál 277 787 €
Kontaktní informace
Email hydrotour@hydrotour.sk
Telefon(y) 0252922021, 0252922023, 0252922024, 0254430109, 0255410295, 0326522644, 0326522645, 0326522649, 0335
Fax(y) 0232630022
Date of updating data: 26.10.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 5,036,374
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 4,331
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 3,081
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 758
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 2,323
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 1,250
2. Majetkové cenné papíry a podíly s podielovou účast kromě v přidružené subjekty (062A) - /096A/ 1,250
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 4,979,487
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 171,363
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 171,363
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 4,708,165
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 4,610,958
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,610,958
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 42,921
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 54,286
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 99,959
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 28,748
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 71,211
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 52,556
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 52,556
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 5,036,374
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 676,902
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 166,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 166,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 16,597
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 16,597
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 1,289,358
2. Ostatní fondy (427, 42X) 1,289,358
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -974,220
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -974,220
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 179,167
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,353,130
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 86,949
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 13,143
12. Odložený daňový závazek (481A) 73,806
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 1,916,670
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,417,467
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,357,209
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,357,209
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 32,558
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 22,056
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,223
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 421
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 32,044
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 32,044
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 900,000
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 6,342
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 6,342
Date of updating data: 26.10.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 32,595,995
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 32,600,280
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 32,595,995
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,285
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 32,267,729
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 85,015
D. Služby (účtová skupina 51) 31,299,794
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 785,884
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 570,311
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 194,948
4. Sociální náklady (527, 528) 20,625
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,051
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 8,592
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 8,592
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -14,173
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 101,566
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 332,551
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,211,186
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 408
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 150
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 150
XII. Kurzové zisky (663) 258
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 88,468
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 57,481
2. Ostatní náklady (562A) 57,481
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 685
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 30,302
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -88,060
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 244,491
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 65,324
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 8,016
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 57,308
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 179,167
Date of updating data: 26.10.2016
Date of updating data: 26.10.2016
 • IČO :31371981 TIN: 2020302427 DIČ: SK2020302427
 • Sídlo: HYDROTOUR, cestovná kancelária, Nám. SNP 14, 81106, Bratislava
 • Datum vytvoření: 09 Květen 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Helena Jankovičová člen Ulica Juraja Slottu 7717/18A Trnava 917 01 03.02.2004
  Ing. Tomáš Lazarov člen Karloveská 725/28 Bratislava - Karlova Ves 841 01 28.01.2015
  Peter Malík člen Záhradnícka 2218/4 Bratislava - Staré Mesto 811 08 03.02.2004
  Ing. Mikuláš Milko predseda Hagarova 21 Bratislava 831 05 03.02.2004
  JUDr. Dagmar Streit Jégého 16999/10 Bratislava - Ružinov 821 08 30.09.2016
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   26.10.2016Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Dagmar Streit Jégého 16999/10 Bratislava - Ružinov 821 08 Vznik funkcie: 30.09.2016
   27.02.2015Nové sidlo:
   Nám. SNP 14 Bratislava 811 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Helena Jankovičová - člen Ulica Juraja Slottu 7717/18A Trnava 917 01 Vznik funkcie: 03.02.2004
   Peter Malík - člen Záhradnícka 2218/4 Bratislava - Staré Mesto 811 08 Vznik funkcie: 03.02.2004
   Ing. Tomáš Lazarov - člen Karloveská 725/28 Bratislava - Karlova Ves 841 01 Vznik funkcie: 28.01.2015
   18.02.2009Nový štatutárny orgán:
   Ing. Mikuláš Milko - predseda Hagarova 21 Bratislava 831 05 Vznik funkcie: 03.02.2004
   20.07.2006Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie predaja leteckých prepravných služieb - vrátane predaja leteniek
   sprostredkovanie v oblasti kultúry, umenia a športu
   03.02.2004Nové obchodné meno:
   HYDROTOUR, cestovná kancelária, a.s.
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   zabezpečovanie prekladateľskej a tlmočníckej činnosti
   podnikateľské poradenstvo
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   reklamná, propagačná činnosť a ich sprostredkovanie
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo