Vytvořte fakturu

NORSONIC SLOVENSKO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název NORSONIC SLOVENSKO
IČO 31372121
TIN 2020302471
DIČ SK2020302471
Datum vytvoření 17 Květen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo NORSONIC SLOVENSKO
Letisko M.R. Štefánika 63
82001
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 236 543 €
Zisk -93 208 €
Kapitál 365 834 €
Vlastní kapitál 222 467 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421911365044
Fax(y) 0233002444
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 31,624
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 27,550
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 27,550
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 2,324
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 152,332
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 64,322
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 88,010
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 183,956
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 75,976
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 161,881
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -93,208
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 107,980
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 2,895
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 51,382
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 26,037
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 916
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,038
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 22,391
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,197
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 52,506
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 236,543
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 83,805
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 152,737
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 318,495
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 59,539
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 17,699
C. Služby (účtová skupina 51) 47,510
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 165,351
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,509
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 26,437
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 450
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -81,952
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 111,794
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 56
XII. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 56
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 10,352
M. Úrokové náklady (562) 3,853
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 141
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 6,358
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -10,296
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -92,248
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -93,208
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015