Vytvořte fakturu

TOPTAX - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název TOPTAX
IČO 31372155
TIN 2020333810
Datum vytvoření 18 Květen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TOPTAX
Rezedová 1863/4
90027
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 18 758 €
Zisk 1 164 €
Kapitál 4 721 €
Vlastní kapitál 3 330 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 2,109
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 2,109
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 2,109
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 5,920
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 2,551
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 64
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,177
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 8,029
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 3,444
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -5,023
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,164
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 4,585
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 4,585
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 40
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 657
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,089
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 2,799
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 18,758
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 18,751
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 17,012
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 4,144
C. Služby (účtová skupina 51) 7,266
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 4,995
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 133
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 470
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 1,746
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 7,341
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 102
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 102
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -102
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 1,644
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 480
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,164
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31372155 TIN: 2020333810
 • Sídlo: TOPTAX, Rezedová 1863/4, 90027, Bratislava
 • Datum vytvoření: 18 Květen 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Renáta Gombárová Rezedova 1863/4 Bernolákovo 900 27 05.12.2014
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Renáta Gombárová 6 639 € (100%) Rezedova 1863/4 Bernolákovo 900 27
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   05.12.2014Nové obchodné meno:
   TOPTAX, s. r. o.
   Nové sidlo:
   Rezedová 1863/4 Bernolákovo 900 27
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností /realitná činnosť/
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Renáta Gombárová Rezedova 1863/4 Bernolákovo 900 27
   04.12.2014Zrušené obchodné meno:
   SUMSTAV, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Mlynské nivy 4963/56 Bratislava 821 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Renáta Gombárová Rezedova 4 Bernolákovo 900 27
   06.02.2010Nové sidlo:
   Mlynské nivy 4963/56 Bratislava 821 05
   Noví spoločníci:
   Ing. Renáta Gombárová Rezedova 1863/4 Bernolákovo 900 27
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Renáta Gombárová Rezedova 4 Bernolákovo 900 27
   05.02.2010Zrušené sidlo:
   Považská 3 Bratislava 831 03
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Renáta Gombárová Račianska 95 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Renáta Gombárová Račianska 95 Bratislava
   19.06.2001Nové sidlo:
   Považská 3 Bratislava 831 03
   Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   maliarske práce
   Noví spoločníci:
   Ing. Renáta Gombárová Račianska 95 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Renáta Gombárová Račianska 95 Bratislava
   18.06.2001Zrušené sidlo:
   Stará Vajnorská 3 Bratislava 831 04
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Renáta Špániková Nezvalova 9 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Renáta Špániková Nezvalova 9 Bratislava
   11.07.1995Noví spoločníci:
   Ing. Renáta Špániková Nezvalova 9 Bratislava
   10.07.1995Zrušeny spoločníci:
   GiM negocis, S.L. Ronda Sant Pere 13 Barcelona Španielsko
   18.05.1995Noví spoločníci:
   GiM negocis, S.L. Ronda Sant Pere 13 Barcelona Španielsko
   17.05.1995Zrušeny spoločníci:
   GiM negocis, S.L. Ronda Sant Pere 13 Barcelona Španielsko
   STAVEXA, komanditná spoločnosť Stará Vajnorská 3 Bratislava
   18.05.1994Nové obchodné meno:
   SUMSTAV, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Stará Vajnorská 3 Bratislava 831 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   Noví spoločníci:
   GiM negocis, S.L. Ronda Sant Pere 13 Barcelona Španielsko
   STAVEXA, komanditná spoločnosť Stará Vajnorská 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Renáta Špániková Nezvalova 9 Bratislava