Vytvořte fakturu

EL - HOR - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.04.2016
Basic information
Obchodní název EL - HOR
IČO 31372198
TIN 2020336956
DIČ SK2020336956
Datum vytvoření 16 Květen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EL - HOR
Jegenešská 12530
82106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 36 858 €
Zisk 29 646 €
Kapitál 28 483 €
Vlastní kapitál -142 115 €
Kontaktní informace
Email zhornacek@zoznam.sk
Telefon(y) 0903730380
Mobile(y) 0903730380
Date of updating data: 25.04.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 52,845
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 52,845
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 23,598
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 23,598
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 23,598
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 29,247
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 29,241
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 6
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 52,845
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 7,721
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 33,194
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 33,194
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 125,332
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 3,319
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,319
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -183,770
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 164,118
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -347,888
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 29,646
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 45,124
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,042
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,042
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 44,082
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 42,315
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 42,315
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 456
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,311
Date of updating data: 25.04.2016
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 36,858
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 33,256
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 3,500
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 102
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 6,624
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 4,569
D. Služby (účtová skupina 51) 1,750
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 33
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 272
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 30,234
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 26,937
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 108
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1
2. Ostatní náklady (562A) 1
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 107
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -108
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 30,126
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 480
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 29,646
Date of updating data: 25.04.2016
Date of updating data: 25.04.2016