Vytvořte fakturu

PROJEKT PARTNER - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název PROJEKT PARTNER
IČO 31372261
TIN 2020901421
Datum vytvoření 17 Květen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PROJEKT PARTNER
Botanická 10
84104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 34 979 €
Zisk 1 773 €
Kapitál 2 968 €
Vlastní kapitál -14 416 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0910521660
Mobile(y) 0910521660
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 13,076
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 13,076
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 14
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 14
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 5,696
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 5,696
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,696
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 7,366
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 5,197
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 2,169
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 13,076
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -12,644
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -21,720
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 2,015
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -23,735
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,773
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 25,720
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 293
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 293
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 25,427
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 10,075
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 10,075
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 14,642
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 79
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 87
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 544
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 34,979
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 34,979
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 1,730
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 33,249
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 32,594
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 3,615
D. Služby (účtová skupina 51) 27,086
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 1,842
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 1,360
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 476
4. Sociální náklady (527, 528) 6
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 51
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,385
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 4,278
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 112
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 112
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -112
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,273
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 500
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 500
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,773
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015