Vytvořte fakturu

N.CODE - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název N.CODE
IČO 31372317
TIN 2020333821
DIČ SK2020333821
Datum vytvoření 20 Květen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo N.CODE
Tallerova 7
81102
Bratislava
Financial information
Zisk -960 €
Kapitál 765 927 €
Vlastní kapitál 109 516 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 764,967
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 145,213
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 145,213
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 54,109
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 91,104
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 618,953
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 371,404
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 350,534
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 350,534
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 20,870
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 216,665
4. Pořízení celková současná finanční majetek (259, 314A) - /291A/ 216,665
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 30,884
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,490
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 28,394
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 801
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 801
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 764,967
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 108,556
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 124,477
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 124,477
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,244
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 1,244
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 27,730
2. Ostatní fondy (427, 42X) 27,730
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -37,112
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 108,398
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -145,510
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -7,783
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 656,411
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 285
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 285
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 124,139
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 39,255
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 39,255
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 47,430
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 5,809
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 21,551
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,480
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 8,614
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 531,987
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -960
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31372317 TIN: 2020333821 DIČ: SK2020333821
 • Sídlo: N.CODE, Tallerova 7, 81102, Bratislava
 • Datum vytvoření: 20 Květen 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Pavol Štefek Vilová 9 Bratislava 20.05.1994
  Miroslav Pilárik Jelšová 5 Bratislava 831 01 06.07.2004
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Pavol Štefek 41 492 € (33.3%) Vilová 9 Bratislava
  Miroslav Pilárik 41 492 € (33.3%) Jelšová 5 Bratislava 831 01
  Ing. Jozef Zajko 4 979 € (4%) Bratislava 841 03
  Thomas Elger 36 513 € (29.3%) Poing 855 86 Nemecká spolková republika
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   07.05.2015Nové sidlo:
   Tallerova 7 Bratislava 811 02
   06.05.2015Zrušené sidlo:
   Čremchová 8/A Bratislava 831 01
   11.01.2005Noví spoločníci:
   Miroslav Pilárik Jelšová 5 Bratislava 831 01
   Ing. Jozef Zajko Na barine 13 Bratislava 841 03
   Thomas Elger Bgm.-Ametsbichler-Ring 22 Poing 855 86 Nemecká spolková republika
   10.01.2005Zrušeny spoločníci:
   MIDITEMP Musik und Datensysteme G.m.b.H. Am Pfanderling 62 Haimhausen 857 78 SRN
   TechnoPro spol. s r.o. Čremchová 8/A Bratislava 831 01
   12.07.2004Noví spoločníci:
   Pavol Štefek Vilová 9 Bratislava 851 01
   MIDITEMP Musik und Datensysteme G.m.b.H. Am Pfanderling 62 Haimhausen 857 78 SRN
   TechnoPro spol. s r.o. Čremchová 8/A Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   Miroslav Pilárik Jelšová 5 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 06.07.2004
   11.07.2004Zrušeny spoločníci:
   MIDITEMP Musik und Datensysteme G.m.b.H. Max Halbestrasse 1 Unterschleisheim 857 16 SRN
   TechnoPro spol. s r.o. Čremchová 8/A Bratislava
   Pavol Štefek Vilová 9 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Kubaš Hubeného 28 Bratislava
   Ivan Trsťan Drobného 18 Bratislava
   20.05.1994Nové obchodné meno:
   N.CODE, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Čremchová 8/A Bratislava 831 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vývoj, výroba, oprava, údržba elektronických zariadení;
   nákup a predaj elektronických zariadení;
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi a vyhotovovanie programov na zákazku;
   poradenstvo v oblasti akustiky a optiky;
   zhotovovanie grafických návrhov pomocou výpočtovej techniky;
   zhotovovanie designerských návrhov, s výnimkou projektovej činnosti a tvorby diel v zmysle autorského zákona;
   poradenská a konzultačná činnosť v zmysle predmetu podnikania;
   Noví spoločníci:
   MIDITEMP Musik und Datensysteme G.m.b.H. Max Halbestrasse 1 Unterschleisheim 857 16 SRN
   TechnoPro spol. s r.o. Čremchová 8/A Bratislava
   Pavol Štefek Vilová 9 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Pavol Štefek Vilová 9 Bratislava
   Ing. Ivan Kubaš Hubeného 28 Bratislava
   Ivan Trsťan Drobného 18 Bratislava