Vytvořte fakturu

FERART - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název FERART
IČO 31372333
TIN 2020337011
DIČ SK2020337011
Datum vytvoření 24 Květen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FERART
Nová Rožňavská 3
83104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 051 575 €
Zisk 39 948 €
Kapitál 769 013 €
Vlastní kapitál 268 112 €
Kontaktní informace
Email info@ferart.sk
webové stránky http://www.ferart.sk
Telefon(y) +421245691075, +421245691578
Fax(y) 0233331712
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 745,600
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 242,143
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 242,143
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 226,408
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 15,735
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 498,414
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 347,740
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 347,740
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 148,610
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 148,534
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 148,534
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 76
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 132
4. Pořízení celková současná finanční majetek (259, 314A) - /291A/ 132
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,932
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,044
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 888
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 5,043
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 3,125
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 1,918
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 745,600
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 308,061
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 2,204
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 2,087
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 2,087
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 257,183
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 257,183
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 39,948
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 437,441
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 970
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 970
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 214,713
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 91,685
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 91,685
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 100,123
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 5,298
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 3,295
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 11,703
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,609
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 221,758
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 98
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 98
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,048,208
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,051,575
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,048,198
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 10
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 1,400
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,967
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 977,263
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 644,836
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 20,689
D. Služby (účtová skupina 51) 182,161
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 84,509
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 60,035
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 20,786
4. Sociální náklady (527, 528) 3,688
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,350
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 40,650
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 40,650
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,068
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 74,312
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 200,522
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 22,898
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 13,874
2. Ostatní náklady (562A) 13,874
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 9,024
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -22,898
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 51,414
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 11,466
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 11,466
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 39,948
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31372333 TIN: 2020337011 DIČ: SK2020337011
 • Sídlo: FERART, Nová Rožňavská 3, 83104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 24 Květen 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Goran Jovičinac Vodárenská 1 Dunajská Lužná 900 42 17.07.2010
  Goran Mičovič Vodárenská 1 Dunajská Lužná 900 42 23.10.2003
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Goran Jovičinac 2 988 € (45%) Vodárenská 1 Dunajská Lužná 900 42
  Goran Mičovič 996 € (15%) Vodárenská 1 Dunajská Lužná 900 42
  Daniela Jovičinac Rapaič 2 656 € (40%) Vodárenská 1 Dunajská Lužná 900 42
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   17.07.2010Nové sidlo:
   Nová Rožňavská 3 Bratislava 831 04
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
   prenájom hnuteľných vecí
   Noví spoločníci:
   Daniela Jovičinac Rapaič Vodárenská 1 Dunajská Lužná 900 42
   Goran Jovičinac Vodárenská 1 Dunajská Lužná 900 42
   Goran Mičovič Vodárenská 1 Dunajská Lužná 900 42
   Nový štatutárny orgán:
   Daniela Jovičinac Rapaič Vodárenská 1 Dunajská Lužná 900 42
   Goran Jovičinac Vodárenská 1 Dunajská Lužná 900 42
   Goran Mičovič Vodárenská 1 Dunajská Lužná 900 42 Vznik funkcie: 23.10.2003
   16.07.2010Zrušené sidlo:
   Vajnorská 135 Bratislava 832 37
   Zrušeny spoločníci:
   Daniela Rapaičová Škultétyho 52/10 Bratislava
   Goran Jovičinac Škultétyho 52/10 Bratislava
   Goran Mičovič Škultétyho 52/10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Goran Jovičinac Škultétyho 52/10 Bratislava
   Goran Mičovič Škultétyho 52/10 Bratislava Vznik funkcie: 23.10.2003
   Daniela Rapaičová Škultétyho 52/10 Bratislava
   18.02.2004Noví spoločníci:
   Daniela Rapaičová Škultétyho 52/10 Bratislava
   Goran Jovičinac Škultétyho 52/10 Bratislava
   Goran Mičovič Škultétyho 52/10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Goran Mičovič Škultétyho 52/10 Bratislava Vznik funkcie: 23.10.2003
   17.02.2004Zrušeny spoločníci:
   Goran Jovičinac Škultétyho 52/10 Bratislava
   Daniela Rapaičová Škultétyho 52/10 Bratislava
   Radoslav Jovičinac Amruševa 7 Zagreb Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Športová 16 Senec
   Robert Minarik Ilica 29 Zagreb Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Športová 16 Senec
   Predrag Rapaič Amruševa 7 Zagreb Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Športová 16 Senec
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Radoslav Jovičinac Amruševa 7 Zagreb Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Športová 16 Senec Skončenie funkcie: 23.10.2003
   Robert Minarik Ilica 29 Zagreb Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Športová 16 Senec Skončenie funkcie: 23.10.2003
   Predrag Rapaič Amruševa 7 Zagreb Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Športová 16 Senec Skončenie funkcie: 23.10.2003
   28.09.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   26.09.2000Noví spoločníci:
   Goran Jovičinac Škultétyho 52/10 Bratislava
   Daniela Rapaičová Škultétyho 52/10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Goran Jovičinac Škultétyho 52/10 Bratislava
   Daniela Rapaičová Škultétyho 52/10 Bratislava
   Radoslav Jovičinac Amruševa 7 Zagreb Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Športová 16 Senec Skončenie funkcie: 23.10.2003
   Robert Minarik Ilica 29 Zagreb Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Športová 16 Senec Skončenie funkcie: 23.10.2003
   25.09.2000Zrušeny spoločníci:
   Goran Jovičinac dlhodobý pobyt na území SR : Beniakova 5 Bratislava
   Daniela Rapaičová dlhodobý pobyt na území SR : Teslova 71 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Goran Jovičinac dlhodobý pobyt na území SR : Beniakova 5 Bratislava
   Radoslav Jovičinac Amruševa 7 Zagreb Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Športová 16 Senec
   Robert Minarik Ilica 29 Zagreb Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Športová 16 Senec
   Daniela Rapaičová dlhodobý pobyt na území SR : Teslova 71 Bratislava
   09.12.1998Noví spoločníci:
   Radoslav Jovičinac Amruševa 7 Zagreb Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Športová 16 Senec
   Goran Jovičinac dlhodobý pobyt na území SR : Beniakova 5 Bratislava
   Robert Minarik Ilica 29 Zagreb Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Športová 16 Senec
   Predrag Rapaič Amruševa 7 Zagreb Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Športová 16 Senec
   Daniela Rapaičová dlhodobý pobyt na území SR : Teslova 71 Bratislava
   08.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Goran Jovičinac dlhodobý pobyt na území SR : Beniakova 5 Bratislava
   Radoslav Jovičinac Amruševa 7 Zagreb Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Športová 16 Senec
   Robert Minarik Ilica 29 Zagreb Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Športová 16 Senec
   Predrag Rapaič Amruševa 7 Zagreb Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Športová 16 Senec
   Daniela Rapaičová dlhodobý pobyt na území SR : Teslova 71 Bratislava
   26.06.1995Noví spoločníci:
   Goran Jovičinac dlhodobý pobyt na území SR : Beniakova 5 Bratislava
   Radoslav Jovičinac Amruševa 7 Zagreb Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Športová 16 Senec
   Robert Minarik Ilica 29 Zagreb Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Športová 16 Senec
   Predrag Rapaič Amruševa 7 Zagreb Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Športová 16 Senec
   Daniela Rapaičová dlhodobý pobyt na území SR : Teslova 71 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Goran Jovičinac dlhodobý pobyt na území SR : Beniakova 5 Bratislava
   Radoslav Jovičinac Amruševa 7 Zagreb Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Športová 16 Senec
   Robert Minarik Ilica 29 Zagreb Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Športová 16 Senec
   Predrag Rapaič Amruševa 7 Zagreb Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Športová 16 Senec Skončenie funkcie: 23.10.2003
   Daniela Rapaičová dlhodobý pobyt na území SR : Teslova 71 Bratislava
   25.06.1995Zrušeny spoločníci:
   Goran Javičinac Sibírska 58 Bratislava
   Daniela Rapaičová Sibírska 58 Bratislava
   Radoslav Jovičinac Amruševa 7 Zagreb Chorvátsko
   Robert Minarik Ilica 29 Zagreb Chorvátsko
   Predrag Rapaič Amruševa 7 Zagreb Chorvátsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Daniela Rapaičová Sibírska 58 Bratislava
   24.05.1994Nové obchodné meno:
   FERART s.r.o.
   Nové sidlo:
   Vajnorská 135 Bratislava 832 37
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovarov /tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nakupovať a predávať len s osobitným povolením/
   Noví spoločníci:
   Goran Javičinac Sibírska 58 Bratislava
   Daniela Rapaičová Sibírska 58 Bratislava
   Radoslav Jovičinac Amruševa 7 Zagreb Chorvátsko
   Robert Minarik Ilica 29 Zagreb Chorvátsko
   Predrag Rapaič Amruševa 7 Zagreb Chorvátsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Daniela Rapaičová Sibírska 58 Bratislava