Vytvořte fakturu

GEOSAN - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 04.08.2016
Basic information
Obchodní název GEOSAN
IČO 31372368
TIN 2020329718
Datum vytvoření 06 Květen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GEOSAN
Slovnaftská 104
82003
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 3 261 €
Zisk -7 186 €
Kapitál 1 543 838 €
Vlastní kapitál 1 537 723 €
Kontaktní informace
Email geosan@geosan.sk
webové stránky http://www.geosan.sk
Telefon(y) +421245244822
Mobile(y) +421903467938
Fax(y) 0245244822
Date of updating data: 04.08.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,880,857
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 20,445
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 20,445
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 20,445
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,860,412
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,055,465
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,000,000
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,000,000
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 55,465
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 804,947
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,985
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 801,962
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,880,857
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,880,377
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,660
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,660
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 335
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 335
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 484,620
A.V.1. Statutární fondy (423, 42X) 484,620
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 1,395,948
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1,395,948
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -7,186
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 480
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 480
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
Date of updating data: 04.08.2016
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 3,261
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 3,241
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 20
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 9,356
D. Služby (účtová skupina 51) 571
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,722
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 6,003
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 6,003
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 60
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -6,095
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,670
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 456
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 450
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 450
XII. Kurzové zisky (663) 6
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,067
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 39
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,028
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -611
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -6,706
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 480
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -7,186
Date of updating data: 04.08.2016