Vytvořte fakturu

FINE S - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 26.02.2016
Basic information
Obchodní název FINE S
IČO 31372422
TIN 2020932309
DIČ SK2020932309
Datum vytvoření 30 Květen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FINE S
Tomášikova 3
82101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 128 544 €
Zisk -19 540 €
Kapitál 2 203 €
Vlastní kapitál -5 397 €
Date of updating data: 26.02.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 6,688
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 6,688
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 6,688
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 8,832
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 4,549
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,910
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 15,520
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -15,430
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 719
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -3,248
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -19,540
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 30,950
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 326
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 23,226
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 3,163
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 7,680
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,824
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 10,559
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 2,398
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 5,000
Date of updating data: 26.02.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 128,544
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 128,544
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 147,027
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 12,402
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 39,972
C. Služby (účtová skupina 51) 15,404
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 77,769
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 279
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 1,012
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 189
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -18,483
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 60,766
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 97
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 97
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -97
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -18,580
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -19,540
Date of updating data: 26.02.2016
Date of updating data: 26.02.2016