Vytvořte fakturu

BGN - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název BGN
IČO 31372619
TIN 2020903731
DIČ SK2020903731
Datum vytvoření 31 Květen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BGN
Hálkova 11
83103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 49 753 €
Zisk 1 944 €
Kapitál 5 556 €
Vlastní kapitál -11 212 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421244459854
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 4,097
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 1,593
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 83
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,685
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 4,097
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -9,268
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -17,852
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,944
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 13,365
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 201
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 12,998
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 5,763
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 986
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 6,249
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 166
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 49,753
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 46,761
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 149
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,843
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 46,690
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 38,102
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 493
C. Služby (účtová skupina 51) 6,987
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 88
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 394
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 42
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 584
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 3,063
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 1,328
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 159
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 159
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -159
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 2,904
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,944
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31372619 TIN: 2020903731 DIČ: SK2020903731
 • Sídlo: BGN, Hálkova 11, 83103, Bratislava
 • Datum vytvoření: 31 Květen 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  PharmDr. Ľubomíra Gažová 168 Horná Krupá 31.05.1994
  Ing. Peter Botek Račianska 33 Bratislava 31.05.1994
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  PharmDr. Ľubomíra Gažová 2 324 € (35%) 168 Horná Krupá
  Ing. Peter Botek 4 316 € (65%) Račianska 33 Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   26.10.1999Nové sidlo:
   Hálkova 11 Bratislava 831 03
   Noví spoločníci:
   PharmDr. Ľubomíra Gažová 168 Horná Krupá
   Ing. Peter Botek Račianska 33 Bratislava
   25.10.1999Zrušené sidlo:
   Hálkova 11 Bratislava 832 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Botek Račianska 33 Bratislava
   PharmDr. Ľubomíra Gažová 168 Horná Krupá
   RNDr. Lýdia Novotná Pri Bielom Kríži 17 Bratislava
   14.09.1998Noví spoločníci:
   Ing. Peter Botek Račianska 33 Bratislava
   PharmDr. Ľubomíra Gažová 168 Horná Krupá
   13.09.1998Zrušeny spoločníci:
   PharmDr. Marta Benková Podzáhradná 49 Bratislava
   Ing. Peter Botek Račianska 33 Bratislava
   PharmDr. Ľubomíra Gažová 168 Horná Krupá
   31.05.1994Nové obchodné meno:
   BGN, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Hálkova 11 Bratislava 832 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie lekárni a služby s tým spojené
   kúpa, predaj a sprostredkovanie liekov a zdravotníckych potrieb v rámci udelenej licencie
   kúpa, predaj a sprostredkovanie tovarov v rámci voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   PharmDr. Marta Benková Podzáhradná 49 Bratislava
   Ing. Peter Botek Račianska 33 Bratislava
   PharmDr. Ľubomíra Gažová 168 Horná Krupá
   RNDr. Lýdia Novotná Pri Bielom Kríži 17 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   PharmDr. Ľubomíra Gažová 168 Horná Krupá
   Ing. Peter Botek Račianska 33 Bratislava