Vytvořte fakturu

SQS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název SQS
IČO 31372643
TIN 2020353401
DIČ SK2020353401
Datum vytvoření 28 Duben 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SQS
Krupinská 4
85101
Bratislava
Financial information
Zisk -960 €
Kapitál 783 580 €
Vlastní kapitál -38 161 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 776,085
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 0
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 776,085
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 502,014
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 484,600
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 484,600
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 17,411
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 274,071
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 274,038
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 33
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 776,085
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -39,121
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 947
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -46,411
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 17,558
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -63,969
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -960
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 815,206
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 815,206
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 223,316
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 223,316
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 598,425
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 104
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) -6,639
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -960
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015