Vytvořte fakturu

MASTRO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název MASTRO
IČO 31372686
TIN 2020302592
DIČ SK2020302592
Datum vytvoření 30 Květen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MASTRO
Šustekova 21
85104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 24 388 €
Zisk -6 306 €
Kapitál 56 681 €
Vlastní kapitál 21 346 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421262250432
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 29,408
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 29,408
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 21,731
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 795
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 53
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,294
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 51,139
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 48,017
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 32,977
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 180
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 14,526
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -6,306
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 3,122
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 328
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 1,991
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 384
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 486
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,121
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 803
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 24,388
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 24,223
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 165
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 29,651
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 14,379
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,288
C. Služby (účtová skupina 51) 5,552
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 5,667
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 254
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 1,972
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 539
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -5,263
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 3,004
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 0
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 83
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 83
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -83
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -5,346
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -6,306
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31372686 TIN: 2020302592 DIČ: SK2020302592
 • Sídlo: MASTRO, Šustekova 21, 85104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 30 Květen 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Mgr. Stanislav Sýkora Černyševského 31 Bratislava 851 01 22.01.1999
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Mgr. Stanislav Sýkora 6 640 € (100%) Černyševského 31 Bratislava 851 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   04.01.2011Nové sidlo:
   Šustekova 21 Bratislava 851 04
   03.01.2011Zrušené sidlo:
   Obchodná 39 Bratislava 811 06
   26.08.2010Zrušeny spoločníci:
   Marián Hason Obchodná 39 Bratislava 811 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Marián Hason Obchodná 39 Bratislava 811 06
   22.01.1999Noví spoločníci:
   Mgr. Stanislav Sýkora Černyševského 31 Bratislava 851 01
   Marián Hason Obchodná 39 Bratislava 811 06
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Stanislav Sýkora Černyševského 31 Bratislava 851 01
   Marián Hason Obchodná 39 Bratislava 811 06
   21.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Marian Hason Obchodná 39 Bratislava 811 06
   Mgr. Stanislav Sýkora Černyševského 31 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Marian Hason Obchodná 39 Bratislava 811 06
   Mgr. Stanislav Sýkora Černyševského 31 Bratislava 851 01
   16.05.1995Noví spoločníci:
   Marian Hason Obchodná 39 Bratislava 811 06
   Mgr. Stanislav Sýkora Černyševského 31 Bratislava 851 01
   15.05.1995Zrušeny spoločníci:
   Marian Hason Obchodná 39 Bratislava 811 06
   Ing. Vladimír Páleník Šustekova 17 Bratislava 851 04
   Roman Pavelka 3/231 Dunajská Lužná 900 42
   Mgr. Stanislav Sýkora Černyševského 31 Bratislava 851 01
   30.05.1994Nové obchodné meno:
   MASTRO, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Obchodná 39 Bratislava 811 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   výroba a opravy športových a rybárskych potrieb sprostredkovanie obchodu
   Noví spoločníci:
   Marian Hason Obchodná 39 Bratislava 811 06
   Ing. Vladimír Páleník Šustekova 17 Bratislava 851 04
   Roman Pavelka 3/231 Dunajská Lužná 900 42
   Mgr. Stanislav Sýkora Černyševského 31 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Marian Hason Obchodná 39 Bratislava 811 06
   Mgr. Stanislav Sýkora Černyševského 31 Bratislava 851 01