Vytvořte fakturu

Prominens - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Prominens
IČO 31372724
TIN 2020302548
DIČ SK2020302548
Datum vytvoření 31 Květen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Prominens
Pri Suchom mlyne 24
81104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 83 464 €
Zisk 1 760 €
Kapitál 55 070 €
Vlastní kapitál -90 440 €
Kontaktní informace
Email prominens@artem.sk
Telefon(y) 0254789416, 0903700508
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 39,838
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 34,558
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 34,558
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 24,119
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 10,439
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 5,108
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 2,771
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 2,771
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 863
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 863
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 863
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,474
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,463
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 11
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 172
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 172
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 39,838
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -88,680
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -97,079
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -97,079
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,760
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 127,998
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 570
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 570
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 127,428
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,988
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,988
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 115,849
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 828
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 951
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,812
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 520
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 520
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 82,746
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 83,464
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 2,271
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 80,474
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 719
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 80,628
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 2,272
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 5,612
D. Služby (účtová skupina 51) 41,619
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 16,231
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 12,023
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 4,146
4. Sociální náklady (527, 528) 62
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 453
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 11,537
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 11,537
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,904
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,836
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 33,242
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 116
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 116
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -116
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,720
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,760
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015