Vytvořte fakturu

SAMI COMPANY Ltd. - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název SAMI COMPANY Ltd.
IČO 31372775
TIN 2020306013
DIČ SK2020306013
Datum vytvoření 01 Červen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SAMI COMPANY Ltd.
Hurbanovo nám. 5
81103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 59 431 €
Zisk -33 816 €
Kapitál 68 865 €
Vlastní kapitál 7 447 €
Kontaktní informace
Email oviz@post.sk
Telefon(y) 0905890238
Mobile(y) 0905890238
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 3,421
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 3,421
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 3,421
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 60,342
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 233
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 63,763
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -26,059
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 320
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 798
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -33,816
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 89,822
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 64,822
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 2,370
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 3,941
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,041
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 56,470
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 25,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 59,431
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 58,431
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 1,000
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 92,215
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 27,596
C. Služby (účtová skupina 51) 37,809
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 26,810
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -32,784
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -6,974
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 72
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 72
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -72
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -32,856
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -33,816
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31372775 TIN: 2020306013 DIČ: SK2020306013
 • Sídlo: SAMI COMPANY Ltd., Hurbanovo nám. 5, 81103, Bratislava
 • Datum vytvoření: 01 Červen 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Baškim Musliu Drevená 576/10 Bratislava 811 06 20.05.1998
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Baškim Musliu 3 320 € (50%) Drevená 576/10 Bratislava 811 06
  Sami Muslija 3 320 € (50%) Prostějov 798 11 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Belopotockého 2879/4 Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   23.02.2015Zrušeny spoločníci:
   Agim Muslija Kyjevská 1633/2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Agim Muslija Kyjevská 1633/2 Bratislava
   Besim Muslija prechodný pobyt na území SR : 92 Kunešov 966 35 Vznik funkcie: 23.09.2004
   Sami Muslija dlhodobý pobyt na území SR : Belopotockého 2879/4 Bratislava
   30.11.2006Zrušeny spoločníci:
   Alma Muslija Belopotockého 2879/4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Alma Muslija 116 Blatná na Ostrove 930 32 Vznik funkcie: 15.01.1999
   26.02.2005Noví spoločníci:
   Baškim Musliu dlhodobý pobyt na území SR : Drevená 576/10 Bratislava 811 06
   Nový štatutárny orgán:
   Baškim Musliu pobyt na území SR : Drevená 576/10 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 20.05.1998
   25.02.2005Zrušeny predmety činnosti:
   zmenárenská činnosť
   Zrušeny spoločníci:
   Baškim Musliju dlhodobý pobyt na území SR : Lehotského 2943/1 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Baškim Musliju pobyt na území SR : Belopotockého 4 Bratislava 811 05 Vznik funkcie: 20.05.1998
   22.10.2004Nový štatutárny orgán:
   Alma Muslija 116 Blatná na Ostrove 930 32 Vznik funkcie: 15.01.1999
   Baškim Musliju pobyt na území SR : Belopotockého 4 Bratislava 811 05 Vznik funkcie: 20.05.1998
   Besim Muslija prechodný pobyt na území SR : 92 Kunešov 966 35 Vznik funkcie: 23.09.2004
   21.10.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Alma Muslija Belopotockého 2879/4 Bratislava
   Baškim Musliju dlhodobý pobyt na území SR : Lehotského 2943/1 Bratislava
   15.10.2001Nové predmety činnosti:
   zmenárenská činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   Alma Muslija Belopotockého 2879/4 Bratislava
   Baškim Musliju dlhodobý pobyt na území SR : Lehotského 2943/1 Bratislava
   Sami Muslija dlhodobý pobyt na území SR : Belopotockého 2879/4 Bratislava
   14.10.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Alma Muslija Kamzík les 3339/1 Bratislava
   Sami Muslija Kamzík les 2821 Bratislava
   Baškim Musliju Kyjevská 1633/2 Bratislava
   06.03.2000Nové predmety činnosti:
   pohostinská činnosť (bez ubytovacích zariadení)
   Noví spoločníci:
   Alma Muslija Belopotockého 2879/4 Bratislava
   Agim Muslija Kyjevská 1633/2 Bratislava
   Sami Muslija Sídl. Svornosti 623/5 Prostějov 798 11 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Belopotockého 2879/4 Bratislava
   Baškim Musliju dlhodobý pobyt na území SR : Lehotského 2943/1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Alma Muslija Kamzík les 3339/1 Bratislava
   Sami Muslija Kamzík les 2821 Bratislava
   Baškim Musliju Kyjevská 1633/2 Bratislava
   Agim Muslija Kyjevská 1633/2 Bratislava
   05.03.2000Zrušeny spoločníci:
   Agim Muslija Kamzík les 3339/1 Bratislava
   Sami Muslija prechodný pobyt na území SR : Kamzík Les 2821 Bratislava
   Baškim Muslija dlhodobý pobyt na území SR : Kyjevská 1633/2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Agim Muslija Kamzík les 3339/1 Bratislava
   Sami Muslija prechodný pobyt na území SR : Kamzík Les 2821 Bratislava
   Baškim Muslija dlhodobý pobyt na území SR : Kyjevská 1633/2 Bratislava
   25.06.1998Noví spoločníci:
   Agim Muslija Kamzík les 3339/1 Bratislava
   Sami Muslija prechodný pobyt na území SR : Kamzík Les 2821 Bratislava
   Baškim Muslija dlhodobý pobyt na území SR : Kyjevská 1633/2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Agim Muslija Kamzík les 3339/1 Bratislava
   Sami Muslija prechodný pobyt na území SR : Kamzík Les 2821 Bratislava
   Baškim Muslija dlhodobý pobyt na území SR : Kyjevská 1633/2 Bratislava
   24.06.1998Zrušeny spoločníci:
   Sami Muslija prechodný pobyt na území SR : Kamzík Les 2821 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Sami Muslija dlhodobý pobyt na území SR : Kamzík Les 2821 Bratislava
   06.07.1995Nové obchodné meno:
   SAMI COMPANY Ltd. s.r.o.
   05.07.1995Zrušené obchodné meno:
   HANA, s.r.o.
   16.03.1995Noví spoločníci:
   Sami Muslija prechodný pobyt na území SR : Kamzík Les 2821 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Sami Muslija dlhodobý pobyt na území SR : Kamzík Les 2821 Bratislava
   15.03.1995Zrušeny spoločníci:
   Joko Andrijanič dlhodobý pobyt na území SR : Hanulova 7 Bratislava
   Sami Muslija prechodný pobyt na území SR : Levárska 9 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Joko Andrijanič dlhodobý pobyt na území SR : Hanulova 7 Bratislava
   01.06.1994Nové obchodné meno:
   HANA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Hurbanovo nám. 5 Bratislava 811 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodov
   Noví spoločníci:
   Joko Andrijanič dlhodobý pobyt na území SR : Hanulova 7 Bratislava
   Sami Muslija prechodný pobyt na území SR : Levárska 9 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Joko Andrijanič dlhodobý pobyt na území SR : Hanulova 7 Bratislava