Vytvořte fakturu

HERŽO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název HERŽO
IČO 31372813
TIN 2020353357
DIČ SK2020353357
Datum vytvoření 27 Květen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo HERŽO
Na Bystričku 39
03601
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 37 262 €
Zisk 2 478 €
Kapitál 57 060 €
Vlastní kapitál 10 372 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421903705604
Mobile(y) +421903705604
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 26,963
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 7,315
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 7,315
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 7,315
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 19,576
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 5,105
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 5,105
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,105
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 14,471
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 60
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 14,411
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 72
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 72
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 26,963
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 12,851
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 3,070
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 18,486
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -15,416
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,478
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 14,112
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 14,112
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 143
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 143
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 12,767
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 6
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,196
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 37,263
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 37,262
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 35,225
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 1,000
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,037
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 33,750
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 14,304
D. Služby (účtová skupina 51) 12,968
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 1,629
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 1,203
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 420
4. Sociální náklady (527, 528) 6
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 374
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 4,182
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 4,182
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 293
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,512
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 7,953
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 135
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 135
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -134
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,378
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 900
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 900
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,478
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31372813 TIN: 2020353357 DIČ: SK2020353357
 • Sídlo: HERŽO, Na Bystričku 39, 03601, Bratislava
 • Datum vytvoření: 27 Květen 1994
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   15.08.2014Nové sidlo:
   Na Bystričku 39 Martin 036 01
   Noví spoločníci:
   Peter Egrecký M. Galandu 4653/18 Martin 036 01
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Egrecký M. Galandu 4653/18 Martin 036 01 Vznik funkcie: 18.07.2014
   14.08.2014Zrušené sidlo:
   Jasovska 9 Bratislava 851 07
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Heržo Jasovská 9 Bratislava 851 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Heržo Jasovská 9 Bratislava 851 07
   21.12.1998Noví spoločníci:
   Ing. Peter Heržo Jasovská 9 Bratislava 851 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Heržo Jasovská 9 Bratislava 851 07
   20.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Heržo Jasovská 9 Bratislava 851 07
   Zdeno Klinovský 492 Klin
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Heržo Jasovská 9 Bratislava 851 07
   27.05.1994Nové obchodné meno:
   HERŽO s.r.o.
   Nové sidlo:
   Jasovska 9 Bratislava 851 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   služby domovej a bytovej hygieny
   vykonávanie stavebných prác vo výškach horolezeckou speleologickou technikou
   sprostredkovanie obchodu
   maliarstvo - natieračstvo
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Heržo Jasovská 9 Bratislava 851 07
   Zdeno Klinovský 492 Klin
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Heržo Jasovská 9 Bratislava 851 07