Vytvořte fakturu

JANRENT - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název JANRENT
IČO 31372902
TIN 2020353368
DIČ SK2020353368
Datum vytvoření 29 Duben 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo JANRENT
Vietnamská 25/A
82104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 128 608 €
Zisk -2 408 €
Kapitál 144 159 €
Vlastní kapitál 15 975 €
Kontaktní informace
Email janrent@janrent.sk
webové stránky http://janrent.sk/
Telefon(y) +421249228540
Mobile(y) +421903266767
Fax(y) 0249228541
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 81,190
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 39,216
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 39,216
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 39,216
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 41,918
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 9,969
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 9,969
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 57
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 57
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 14,187
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 14,052
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 14,052
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 135
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 17,705
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,155
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 16,550
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 56
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 56
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 81,190
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 12,631
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 683
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 683
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 7,716
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 7,716
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,408
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 68,559
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 14,610
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 14,610
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 475A, 476A) 14,610
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 52,686
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 10,706
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 10,706
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 38,846
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 715
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 752
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,667
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 1,263
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,263
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 128,609
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 128,608
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 124,908
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 3,700
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 128,289
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 36,952
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 14,954
D. Služby (účtová skupina 51) 34,745
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 25,125
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 17,560
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 6,156
4. Sociální náklady (527, 528) 1,409
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 854
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 16,240
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 16,240
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -10,000
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 9,419
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 319
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 41,957
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,768
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1,556
2. Ostatní náklady (562A) 1,556
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 211
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,767
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -1,448
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -2,408
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31372902 TIN: 2020353368 DIČ: SK2020353368
 • Sídlo: JANRENT, Vietnamská 25/A, 82104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 29 Duben 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Marián Bednárik Vietnamská 5878/25 A Bratislava 821 04 10.11.1994
  Ing. Ladislav Malovecký Poľná 351/26 Zálesie 900 28 10.11.1994
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Marián Bednárik 3 320 € (50%) Vietnamská 5878/25 A Bratislava 821 04
  Ing. Ladislav Malovecký 3 320 € (50%) Poľná 351/26 Zálesie 900 28
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   06.12.2012Nové sidlo:
   Vietnamská 25/A Bratislava-Ružinov 821 04
   05.12.2012Zrušené sidlo:
   Lachova 10 Bratislava 851 03
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Jankovský Lachova 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Jankovský Lachova 10 Bratislava Vznik funkcie: 29.04.1994
   07.06.2005Nové predmety činnosti:
   montáž, oprava, údržba zdvíhacích zariadení
   27.04.2004Noví spoločníci:
   Ing. Marián Bednárik Vietnamská 25/A Bratislava 821 04
   Ing. Ladislav Malovecký Poľná 351/26 Zálesie 900 28
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marián Bednárik Vietnamská 5878/25 A Bratislava 821 04 Vznik funkcie: 10.11.1994
   Ing. Ladislav Malovecký Poľná 351/26 Zálesie 900 28 Vznik funkcie: 10.11.1994
   26.04.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marián Bednárik Košická 43 C Bratislava
   Ing. Ladislav Malovecký Záhrebská 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marián Bednárik Košická 43 C Bratislava Vznik funkcie: 10.11.1994
   Ing. Ladislav Malovecký Záhrebská 10 Bratislava Vznik funkcie: 10.11.1994
   22.04.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marián Bednárik Košická 43 C Bratislava Vznik funkcie: 10.11.1994
   Ing. Ladislav Malovecký Záhrebská 10 Bratislava Vznik funkcie: 10.11.1994
   Ing. Jozef Jankovský Lachova 10 Bratislava Vznik funkcie: 29.04.1994
   21.04.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marián Bednárik Homolová 6 Bratislava
   Ing. Jozef Jankovský Lachova 10 Bratislava
   Ing. Ladislav Malovecký J. Stanislava 33 Bratislava
   25.02.2000Noví spoločníci:
   Ing. Marián Bednárik Košická 43 C Bratislava
   Ing. Ladislav Malovecký Záhrebská 10 Bratislava
   Ing. Jozef Jankovský Lachova 10 Bratislava
   24.02.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marián Bednárik Homolová 6 Bratislava
   Ing. Jozef Jankovský Lachova 10 Bratislava
   Ing. Ladislav Malovecký J. Stanislava 33 Bratislava
   16.04.1999Noví spoločníci:
   Ing. Marián Bednárik Homolová 6 Bratislava
   Ing. Jozef Jankovský Lachova 10 Bratislava
   Ing. Ladislav Malovecký J. Stanislava 33 Bratislava
   15.04.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marián Bednárik Homolová 6 Bratislava
   Ing. Jozef Jankovský Lachova 10 Bratislava
   Ing. Ladislav Malovecký J. Stanislava 33 Bratislava
   06.03.1998Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   služby bytovej hygieny
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   výroba výrobkov z papiera
   výroba textilných, kožených a drevených drobných suvenírov /mimo remeselných a viazaných živností/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru a predaj iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   05.03.1998Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa a predaj nehnuteľností
   vedenie účtovníctva
   služby bytovej hygieny
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   servisná a montážna činnosť
   výroba výrobkov z papiera
   výroba textilných výrobkov
   výroba výrobkov z kože
   výroba výrobkov z dreva
   05.09.1997Noví spoločníci:
   Ing. Marián Bednárik Homolová 6 Bratislava
   Ing. Jozef Jankovský Lachova 10 Bratislava
   Ing. Ladislav Malovecký J. Stanislava 33 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marián Bednárik Homolová 6 Bratislava
   Ing. Jozef Jankovský Lachova 10 Bratislava
   Ing. Ladislav Malovecký J. Stanislava 33 Bratislava
   04.09.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marian Bednárik Homolová 6 Bratislava
   Ing. Anežka Jankovská Lachova 10 Bratislava
   Ing. Jozef Jankovský Lachova 10 Bratislava
   Ing. Ladislav Malovecký J. Stanislava 33 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marian Bednárik Homolová 6 Bratislava
   Ing. Anežka Jankovská Lachova 10 Bratislava
   Ing. Jozef Jankovský Lachova 10 Bratislava
   Ing. Ladislav Malovecký J. Stanislava 33 Bratislava
   10.11.1994Nové predmety činnosti:
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   vykonávanie priemyselných stavieb
   vykonávanie inžinierskych stavieb
   staviteľ
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   inžinierska činnosť v stavebníctve
   kúpa a predaj nehnuteľností
   vedenie účtovníctva
   služby bytovej hygieny
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   servisná a montážna činnosť
   výroba výrobkov z papiera
   výroba textilných výrobkov
   výroba výrobkov z kože
   výroba výrobkov z dreva
   Noví spoločníci:
   Ing. Marian Bednárik Homolová 6 Bratislava
   Ing. Anežka Jankovská Lachova 10 Bratislava
   Ing. Jozef Jankovský Lachova 10 Bratislava
   Ing. Ladislav Malovecký J. Stanislava 33 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Marian Bednárik Homolová 6 Bratislava
   Ing. Anežka Jankovská Lachova 10 Bratislava
   Ing. Ladislav Malovecký J. Stanislava 33 Bratislava
   09.11.1994Zrušeny spoločníci:
   Ing. Anežka Jankovská Lachova 10 Bratislava
   Ing. Jozef Jankovský Lachova 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   29.04.1994Nové obchodné meno:
   JANRENT s.r.o.
   Nové sidlo:
   Lachova 10 Bratislava 851 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   prenájom strojov a zariadení
   prenájom predmetov dlhodobej spotreby
   Noví spoločníci:
   Ing. Anežka Jankovská Lachova 10 Bratislava
   Ing. Jozef Jankovský Lachova 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Jozef Jankovský Lachova 10 Bratislava