Vytvořte fakturu

SCRIPTORIUM MUSICUM - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 10.08.2016
Basic information
Obchodní název SCRIPTORIUM MUSICUM
Stav V likvidaci
IČO 31373003
TIN 2020836884
Datum vytvoření 28 Duben 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SCRIPTORIUM MUSICUM
Svetlá 3
81102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 419 €
Zisk -425 €
Kapitál 14 620 €
Vlastní kapitál 11 470 €
Date of updating data: 10.08.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 14,209
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 14,209
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 11,377
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 11,377
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 494
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 494
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 494
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 2,338
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 129
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 2,209
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 14,209
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 10,629
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,672
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,672
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 2,815
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 764
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 764
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 803
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 803
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -425
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,580
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 3,580
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 100
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 100
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 3,000
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
Date of updating data: 10.08.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 419
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 419
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 264
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 155
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 291
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 97
D. Služby (účtová skupina 51) 161
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 33
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 128
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 161
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 73
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 73
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -73
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 55
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 480
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -425
Date of updating data: 10.08.2016
Files
4216484.tif
Date of updating data: 10.08.2016