Vytvořte fakturu

CERSA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název CERSA
IČO 31373011
TIN 2020336978
DIČ SK2020336978
Datum vytvoření 11 Květen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CERSA
Rožňavská 21
83104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 449 717 €
Zisk 7 921 €
Kapitál 614 473 €
Vlastní kapitál -120 268 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421911464993
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 341,930
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 0
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 0
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 0
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 313,120
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 265,271
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 265,271
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 37,382
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 37,382
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 37,382
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 10,467
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 9,886
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 581
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 28,810
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 3,810
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 25,000
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 341,930
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -230,538
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -245,763
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -245,763
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 7,921
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 570,519
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 568,577
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 140,624
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 140,624
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 705
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 3,529
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 2,703
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 421,016
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 1,942
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,942
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 1,949
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 1,949
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,450,171
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,449,717
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,288,313
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 103,085
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 56,146
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,173
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,430,888
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 975,662
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 52,835
D. Služby (účtová skupina 51) 251,336
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 96,996
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 67,258
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 23,566
4. Sociální náklady (527, 528) 6,172
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,518
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 39,313
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 39,313
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 1,742
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 11,486
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 18,829
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 111,565
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 454
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 454
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 8,482
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 3
2. Ostatní náklady (562A) 3
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 8,479
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -8,028
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 10,801
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 7,921
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31373011 TIN: 2020336978 DIČ: SK2020336978
 • Sídlo: CERSA, Rožňavská 21, 83104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 11 Květen 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Aleš Jelínek Rožňavská 21 Bratislava 831 04 12.01.1999
  Ing. Vladimír Jelínek Rožňavská 21 Bratislava 831 04 08.04.2002
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Aleš Jelínek 3 320 € (50%) Rožňavská 21 Bratislava 831 04
  Ing. Vladimír Jelínek 3 320 € (50%) Rožňavská 21 Bratislava 831 04
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   13.08.2002Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Jelínek Rožňavská 21 Bratislava 831 04
   Aleš Jelínek Rožňavská 21 Bratislava 831 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Vladimír Jelínek Rožňavská 21 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 08.04.2002
   12.08.2002Zrušeny spoločníci:
   Aleš Jelínek Rožňavská 21 Bratislava 831 04
   Ing. Vladislav Jelínek Rožňavská 21 Bratislava 831 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Vladislav Jelínek Rožňavská 21 Bratislava 831 04 Skončenie funkcie: 08.04.2002
   12.01.1999Noví spoločníci:
   Aleš Jelínek Rožňavská 21 Bratislava 831 04
   Ing. Vladislav Jelínek Rožňavská 21 Bratislava 831 04
   Nový štatutárny orgán:
   Aleš Jelínek Rožňavská 21 Bratislava 831 04
   Ing. Vladislav Jelínek Rožňavská 21 Bratislava 831 04 Skončenie funkcie: 08.04.2002
   11.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Aleš Jelínek Rožňavská 21 Bratislava 831 04
   Ing. Vladislav Jelínek Rožňavská 21 Bratislava 831 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Aleš Jelínek Rožňavská 21 Bratislava 831 04
   Ing. Vladislav Jelínek Rožňavská 21 Bratislava 831 04
   11.05.1994Nové obchodné meno:
   CERSA spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Rožňavská 21 Bratislava 831 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   vykonávanie priemyselných stavieb
   vykonávanie inžinierských stavieb
   sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
   nákup a predaj nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Aleš Jelínek Rožňavská 21 Bratislava 831 04
   Ing. Vladislav Jelínek Rožňavská 21 Bratislava 831 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Aleš Jelínek Rožňavská 21 Bratislava 831 04
   Ing. Vladislav Jelínek Rožňavská 21 Bratislava 831 04