Vytvořte fakturu

GAUDIUM, centrum oddychu - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název GAUDIUM, centrum oddychu
IČO 31373038
TIN 2020333832
DIČ SK2020333832
Datum vytvoření 17 Květen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GAUDIUM, centrum oddychu
Potočná 3
90091
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 260 427 €
Zisk -20 865 €
Kapitál 739 577 €
Vlastní kapitál 602 877 €
Kontaktní informace
Email gaudium@gaudium.sk
Telefon(y) 0336412385, 0336477349, 0336477350, 0336477360, 0903433225
Mobile(y) 0905658030
Fax(y) 0336477350
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 534,805
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 534,805
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 4,738
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 112,350
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 7,594
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,081
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 100,631
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 647,155
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 582,013
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 735,190
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -138,951
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -20,865
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 65,142
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 64,478
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 14,893
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 1,655
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,863
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 43,067
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 664
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 260,427
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 44,067
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 216,114
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 246
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 280,165
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 20,800
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 55,197
C. Služby (účtová skupina 51) 69,300
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 18,678
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 3,782
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 110,078
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,330
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -19,738
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 114,884
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 7
X. Úrokové výnosy (662) 7
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 173
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 173
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -166
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -19,904
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 961
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -20,865
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015