Vytvořte fakturu

GYNEX - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název GYNEX
IČO 31373054
TIN 2020319983
DIČ SK2020319983
Datum vytvoření 28 Duben 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GYNEX
Na Lánoch 10
82104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 7 123 018 €
Zisk 29 124 €
Kapitál 2 049 575 €
Vlastní kapitál 614 698 €
Kontaktní informace
Email gynex@gynex.sk
Mobile(y) +421905729386, 0905610997, 0905729386
Fax(y) 0315530299
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,706,540
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 232,468
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 232,468
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 40,900
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 98,677
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 92,891
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,461,934
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 939,252
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 754,436
3. Výrobky (123) - /194/ 1,746
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 183,070
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 337,358
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 327,776
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 327,776
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 9,489
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 93
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 185,324
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 185,324
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 12,138
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 31
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 11,936
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 171
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,706,540
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 643,822
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 607,394
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 779,231
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -171,837
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 29,124
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,058,437
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 14,928
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 9,505
12. Odložený daňový závazek (481A) 5,423
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 985,269
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 880,032
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 880,032
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 87,651
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 10,503
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 7,083
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 15,321
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 15,321
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 42,919
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 4,281
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 4,281
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 6,740,819
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 7,123,018
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,313,276
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 5,406,053
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 21,490
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -2,838
V. Aktivace (účtová skupina 62) 335,275
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 39,460
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 10,302
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 7,072,816
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 1,058,816
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 5,180,920
D. Služby (účtová skupina 51) 387,395
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 283,116
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 203,073
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 71,139
4. Sociální náklady (527, 528) 8,904
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,451
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 97,998
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 97,998
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 33,061
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 6,249
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 22,810
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 50,202
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 446,125
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 347
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 2
XII. Kurzové zisky (663) 345
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 5,969
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 3,389
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 3,389
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 31
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,549
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -5,622
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 44,580
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 15,456
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 18,125
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -2,669
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 29,124
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31373054 TIN: 2020319983 DIČ: SK2020319983
 • Sídlo: GYNEX, Na Lánoch 10, 82104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 28 Duben 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  MUDr. Igor Kováč Na Lánoch 10 Bratislava 18.07.1997
  Roman Fodor Rezedova 26 Bratislava 821 01 05.08.2004
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  MUDr. Igor Kováč 2 656 € (40%) Na Lánoch 10 Bratislava
  Roman Fodor 1 328 € (20%) Rezedova 26 Bratislava 821 01
  Mária Fodorová 1 328 € (20%) Hornozelenická 8 Zálesie 900 28
  Michael Jarolim 1 328 € (20%) Giebelstadt GT Sulzdorf Spolková republika Nemecko
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   18.07.2011Nové predmety činnosti:
   baliace činnosti, manipulácia s tovarom
   26.08.2004Noví spoločníci:
   MUDr. Igor Kováč Na Lánoch 10 Bratislava 821 04
   Roman Fodor Rezedova 26 Bratislava 821 01
   Mária Fodorová Hornozelenická 8 Zálesie 900 28
   Michael Jarolim Kirschenweg 2 Giebelstadt GT Sulzdorf Spolková republika Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Roman Fodor Rezedova 26 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 05.08.2004
   25.08.2004Zrušeny spoločníci:
   Roman Fodor Rezedová 26 Bratislava
   Mária Fodorová Dlhá 22 Ivanka pri Dunaji
   MUDr. Igor Kováč Na Lánoch 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   29.07.1998Noví spoločníci:
   Roman Fodor Rezedová 26 Bratislava
   Mária Fodorová Dlhá 22 Ivanka pri Dunaji
   MUDr. Igor Kováč Na Lánoch 10 Bratislava
   28.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Roman Fodor Rezedová 26 Bratislava
   Mária Fodorová Dlhá 22 Ivanka pri Dunaji
   MUDr. Igor Kováč Na Lánoch 10 Bratislava
   20.03.1998Nové sidlo:
   Na Lánoch 10 Bratislava 821 04
   19.03.1998Zrušené sidlo:
   Rezedová 26 Bratislava 821 01
   18.07.1997Nové obchodné meno:
   GYNEX s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Roman Fodor Rezedová 26 Bratislava
   Mária Fodorová Dlhá 22 Ivanka pri Dunaji
   MUDr. Igor Kováč Na Lánoch 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   MUDr. Igor Kováč Na Lánoch 10 Bratislava
   17.07.1997Zrušené obchodné meno:
   FORPEK s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Roman Fodor Rezedová 26 Bratislava
   Ing. Peter Kulhánek Batkova 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Roman Fodor Rezedová 26 Bratislava
   Ing. Peter Kulhánek Batkova 3 Bratislava
   28.04.1994Nové obchodné meno:
   FORPEK s.r.o.
   Nové sidlo:
   Rezedová 26 Bratislava 821 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   administratívne práce
   vedenie účtovnej evidencie
   Noví spoločníci:
   Roman Fodor Rezedová 26 Bratislava
   Ing. Peter Kulhánek Batkova 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Roman Fodor Rezedová 26 Bratislava
   Ing. Peter Kulhánek Batkova 3 Bratislava