Vytvořte fakturu

DEPONIA SYSTEM - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název DEPONIA SYSTEM
IČO 31373089
TIN 2020319972
DIČ SK2020319972
Datum vytvoření 02 Červen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DEPONIA SYSTEM
Holíčska 13
85105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 322 506 €
Zisk 24 776 €
Kapitál 292 647 €
Vlastní kapitál 234 761 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0255642811, 0255642812, 0255642813, 0255422021
Fax(y) 0255422021
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 75,175
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 73,305
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 460
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 248,527
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 140,462
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,224
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 106,841
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 323,702
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 259,537
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 332
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 607
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 227,182
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 24,776
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 64,165
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 55,773
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 25,681
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 14,874
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 12,485
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 2,733
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 8,392
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 322,506
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 338,781
III. Změna stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -16,275
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 296,202
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 7,025
C. Služby (účtová skupina 51) 115,813
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 158,589
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,365
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 10,232
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 1,799
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,379
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 26,304
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 199,668
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 6
X. Úrokové výnosy (662) 6
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 573
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 573
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -567
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 25,737
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 961
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 24,776
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015