Vytvořte fakturu

KONTAKT A - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název KONTAKT A
IČO 31373101
TIN 2020326517
DIČ SK2020326517
Datum vytvoření 30 Květen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KONTAKT A
Obchodná 52
81106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 226 357 €
Zisk 1 609 €
Kapitál 1 089 814 €
Vlastní kapitál 787 820 €
Kontaktní informace
Email info@caffemauro.sk
webové stránky http://www.caffemauro.sk
Fax(y) 0252961473
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 799,867
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 799,867
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 274,090
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 247,671
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 20,230
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 40
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ -36,059
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 1,047,538
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 851,427
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 814,874
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 27,095
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 1,210
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,609
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 196,111
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 132,846
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 87,897
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 4,441
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 7,867
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 32,641
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 63,265
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 226,357
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 80,816
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 70,124
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 75,417
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 211,537
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 26,731
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 115,353
C. Služby (účtová skupina 51) 32,459
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 26,371
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 4,445
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 4,050
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 1,346
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 782
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 14,820
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -23,603
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 12,389
M. Úrokové náklady (562) 8,489
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 3,900
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -12,389
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 2,431
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 822
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,609
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31373101 TIN: 2020326517 DIČ: SK2020326517
 • Sídlo: KONTAKT A, Obchodná 52, 81106, Bratislava
 • Datum vytvoření: 30 Květen 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ferdinand Krivosudský Kysucká 7047/5 Bratislava 811 04 30.05.1994
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ferdinand Krivosudský 6 639 € (100%) Kysucká 7047/5 Bratislava 811 04
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   09.04.2009Noví spoločníci:
   Ferdinand Krivosudský Kysucká 7047/5 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ferdinand Krivosudský Kysucká 7047/5 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 30.05.1994
   08.04.2009Zrušeny spoločníci:
   Ferdinand Krivosudský Tupolevova 7 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ferdinand Krivosudský Tupolevova 7 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 30.05.1994
   02.02.2004Nový štatutárny orgán:
   Ferdinand Krivosudský Tupolevova 7 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 30.05.1994
   01.02.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ferdinand Krivosudský Tupolevova 7 Bratislava 851 01
   17.10.2002Nové sidlo:
   Obchodná 52 Bratislava 811 06
   16.10.2002Zrušené sidlo:
   Trnavská ulica 70 Bratislava 821 02
   29.10.2001Nové predmety činnosti:
   vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
   počítačové spracovanie dokumentácie podľa predlohy
   01.03.2000Nové predmety činnosti:
   pohostinská činnosť /bez ubytovacích zariadení/
   pohostinská činnosť v zariadeniach II. skupiny a vo vyšších skupinách
   14.07.1998Noví spoločníci:
   Ferdinand Krivosudský Tupolevova 7 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ferdinand Krivosudský Tupolevova 7 Bratislava 851 01
   13.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Ferdinand Krivosudský Tupolevova 7 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ferdinand Krivosudský Tupolevova 7 Bratislava 851 01
   27.09.1995Nové sidlo:
   Trnavská ulica 70 Bratislava 821 02
   26.09.1995Zrušené sidlo:
   Pri Starom letisku Bratislava 831 07
   30.05.1994Nové obchodné meno:
   KONTAKT A, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Pri Starom letisku Bratislava 831 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
   nákup a predaj nehnuteľností - realitná činnosť
   sprostredkovanie výkonu služieb
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti (na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s tým povolením)
   Noví spoločníci:
   Ferdinand Krivosudský Tupolevova 7 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ferdinand Krivosudský Tupolevova 7 Bratislava 851 01