Vytvořte fakturu

PULI - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název PULI
IČO 31373216
TIN 2020398402
DIČ SK2020398402
Datum vytvoření 27 Květen 1994
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo PULI
Miletičova 24
82108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 142 744 €
Zisk -3 431 €
Kapitál 691 162 €
Vlastní kapitál 1 871 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0255565385
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 645,172
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 367,555
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 28,643
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 28,643
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 338,912
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 338,912
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 274,697
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 33
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 33
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 27,751
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 27,751
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 27,751
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 238,304
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 237,951
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 153,075
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 84,876
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 353
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 8,609
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 477
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 8,132
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,920
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 2,920
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 645,172
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -7,306
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 39,833
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 39,833
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 7,967
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 7,967
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 147,409
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) 147,409
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -199,084
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 17,995
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -217,079
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -3,431
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 652,478
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 277
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 277
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 652,168
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 71,291
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 71,291
3. Ostatní závazky přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 20,000
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 2,509
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,507
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,001
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 555,860
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 33
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 33
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 92,244
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 142,744
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 92,244
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 50,500
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 104,191
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 2,650
D. Služby (účtová skupina 51) 123,362
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 22,902
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 16,279
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 5,868
4. Sociální náklady (527, 528) 755
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 227
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 8,111
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 8,111
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 50,000
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -103,064
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 38,553
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -33,768
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 7
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 7
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 7
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 41,031
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 33,515
2. Ostatní náklady (562A) 33,515
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 7,516
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -41,024
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -2,471
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -3,431
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31373216 TIN: 2020398402 DIČ: SK2020398402
 • Sídlo: PULI, Miletičova 24, 82108, Bratislava
 • Datum vytvoření: 27 Květen 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Mária Zaťková člen Popradská 48 Bratislava 821 06 12.10.2005
  Ing. Ján Polák člen Sibírska 11 Bratislava 831 02 29.05.2006
  Peter Tököly Jurigovo nám. 437/5 Bratislava 841 05 19.09.2011
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   14.10.2011Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností vrátane poskytovanie iných než základných služieb spojených s prenájmom
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Tököly Jurigovo nám. 437/5 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 19.09.2011
   13.10.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Adriena Olajošová - člen J. Stanislava 7 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 19.05.2004
   25.02.2009Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   factoring a forfaiting
   prenájom hnuteľných vecí
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   administratívne služby
   10.06.2006Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Polák - člen Sibírska 11 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 29.05.2006
   09.06.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Slavomíra Mandzáková - člen L. Dérera 4 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 27.10.2003
   05.12.2005Nový štatutárny orgán:
   Ing. Mária Zaťková - člen Popradská 48 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 12.10.2005
   04.12.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Peter Zaťko Popradská 48 Bratislava 821 06
   04.06.2004Nový štatutárny orgán:
   Ing. Slavomíra Mandzáková - člen L. Dérera 4 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 27.10.2003
   Adriena Olajošová - člen J. Stanislava 7 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 19.05.2004
   03.06.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Viliam Gubo Wolkrova 31 Bratislava 851 01
   Ing. Pavel Weiss Rumančekova 44 Bratislava
   14.04.2001Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Peter Zaťko Popradská 48 Bratislava 821 06
   13.04.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Viliam Gubo Wolkrova 31 Bratislava 851 01
   Ing. Jozef Soukup Palkovičova 3 Bratislava 821 08
   Ing. Jozef Soukup Palkovičova 3 Bratislava 821 08
   Ing. Pavel Weiss Rumančekova 44 Bratislava 821 01
   28.02.2000Nový štatutárny orgán:
   Ing. Viliam Gubo Wolkrova 31 Bratislava 851 01
   Ing. Jozef Soukup Palkovičova 3 Bratislava 821 08
   Ing. Pavel Weiss Rumančekova 44 Bratislava
   26.09.1996Nové sidlo:
   Miletičova 24 Bratislava 821 08
   25.09.1996Zrušené sidlo:
   Seberíniho 1 Bratislava 821 03
   15.11.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miloš Dobiáš Belinského 22 Bratislava 851 01
   Juraj Jančo Okánikova 2 Bratislava 811 04
   25.01.1995Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   27.05.1994Nové obchodné meno:
   PULI, a.s.
   Nové sidlo:
   Seberíniho 1 Bratislava 821 03
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie konzultačnej činnosti v oblasti managementu
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Miloš Dobiáš Belinského 22 Bratislava 851 01
   Ing. Viliam Gubo Wolkrova 31 Bratislava 851 01
   Juraj Jančo Okánikova 2 Bratislava 811 04
   Ing. Jozef Soukup Palkovičova 3 Bratislava 821 08
   Ing. Pavel Weiss Rumančekova 44 Bratislava 821 01