Vytvořte fakturu

VITAVIT - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název VITAVIT
IČO 31373291
TIN 2020847334
DIČ SK2020847334
Datum vytvoření 06 Červen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VITAVIT
Votrubova 11
82109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 744 360 €
Zisk -1 150 €
Kapitál 748 023 €
Vlastní kapitál -30 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0253415044
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 0
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 0
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 05 r. 08) 0
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 0
2. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 0
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 62
4. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 0
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 0
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 0
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 62
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 62
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -1,178
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
2. Pohledávky za upsaný základní kapitál (/-/353) 0
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 0
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 210
A.IV. Na rozdíly z přecenění (+/- 415, 416) 0
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -6,878
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -1,150
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,240
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 0
B.II. Dlouhodobý ustanovení (451A, 459A, 45XA) 0
B.III. Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 0
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 1,240
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 0
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 0
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 960
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 280
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 0
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 0
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 744,360
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 0
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 0
III. Změna stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 0
IV. Aktivace (účtová skupina 62) 0
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 0
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 744,360
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 744,480
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 0
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 0
C. Služby (účtová skupina 51) 0
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 0
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 0
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 0
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 0
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 0
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 744,480
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -120
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 0
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 0
VII. Příjmy z prodeje cenných papírů a podílů (661) 0
VIII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (665) 0
IX. Výnosy z krátkodobého finančního majetku (666) 0
X. Úrokové výnosy (662) 0
XI. Kurzové zisky (663) 0
XII. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 0
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 70
J. Prodané cenné papíry a podíly (561) 0
K. Náklady krátkodobý finanční majetek (566) 0
L. Ztráty ze snížení hodnoty finančních aktiv (+/-) (565) 0
M. Úrokové náklady (562) 0
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 0
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 70
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -70
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -190
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
Q. Převod podílů na zisku nebo ztráty akcionářů (+/-) (596) 0
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -1,150
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31373291 TIN: 2020847334 DIČ: SK2020847334
 • Sídlo: VITAVIT, Votrubova 11, 82109, Bratislava
 • Datum vytvoření: 06 Červen 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Peter Kubík Votrubova 11 Bratislava 25.04.1997
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Peter Kubík 6 640 € (100%) Votrubova 11 Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   21.11.2013Noví spoločníci:
   Ing. Peter Kubík Votrubova 11 Bratislava
   20.11.2013Zrušeny spoločníci:
   Leo Zimmermann Ludwigsallee 41 Aschaffenburg 637 39 Spolková republika Nemecko
   18.06.1999Nové sidlo:
   Votrubova 11 Bratislava 821 09
   Noví spoločníci:
   Leo Zimmermann Ludwigsallee 41 Aschaffenburg 637 39 Spolková republika Nemecko
   17.06.1999Zrušené sidlo:
   Palkovičova 3 Bratislava 821 08
   Zrušeny spoločníci:
   Leo Zimmermann Ludwigsallee 41 Aschaffenburg 637 39 Spolková republika Nemecko
   25.04.1997Noví spoločníci:
   Leo Zimmermann Ludwigsallee 41 Aschaffenburg 637 39 Spolková republika Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Kubík Votrubova 11 Bratislava
   24.04.1997Zrušeny spoločníci:
   Ralf Domdey Birkenweg 16 Heinrichsthal Spolková republika Nemecko
   Leo Zimmermann Ludwigsallee 41 Aschaffenburg 637 39 Spolková republika Nemecko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   MUDr. Juraj Lendel Palkovičova 13 Bratislava 821 08
   06.06.1994Nové obchodné meno:
   VITAVIT, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Palkovičova 3 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie tovaru a služieb
   Noví spoločníci:
   Ralf Domdey Birkenweg 16 Heinrichsthal Spolková republika Nemecko
   Leo Zimmermann Ludwigsallee 41 Aschaffenburg 637 39 Spolková republika Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   MUDr. Juraj Lendel Palkovičova 13 Bratislava 821 08