Vytvořte fakturu

EKOZEM - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název EKOZEM
IČO 31373372
TIN 2020337000
Datum vytvoření 07 Červen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EKOZEM
Rybničná 61
83107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 5 348 €
Zisk 1 658 €
Kapitál 8 359 €
Vlastní kapitál -147 677 €
Kontaktní informace
Email ffca@upcmail.sk
Telefon(y) 0905443347
Mobile(y) +421911458760, 0905443347
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 5,151
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 5,151
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 5,151
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 4,583
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 568
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 5,151
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -146,019
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -154,980
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -154,980
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,658
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 151,170
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,447
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,447
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 149,723
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 149,199
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 149,199
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 524
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 5,348
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 4,747
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 601
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,108
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,192
D. Služby (účtová skupina 51) 943
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 44
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 847
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 82
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,240
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -2,135
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 102
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 102
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -102
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,138
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 480
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,658
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31373372 TIN: 2020337000
 • Sídlo: EKOZEM, Rybničná 61, 83107, Bratislava
 • Datum vytvoření: 07 Červen 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Vladimír Zeman Rybničná 5 Bratislava 831 07 04.01.2001
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Vladimír Zeman 6 639 € (100%) Rybničná 5 Bratislava 831 07
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   06.04.2001Nové sidlo:
   Rybničná 61 Bratislava 831 07
   05.04.2001Zrušené sidlo:
   Rybničná 5 Bratislava 831 07
   04.01.2001Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Zeman Rybničná 5 Bratislava 831 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Zeman Rybničná 5 Bratislava 831 07
   03.01.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Zeman Rybničná 5 Bratislava 831 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Zeman Rybničná 5 Bratislava 831 07
   07.06.1994Nové obchodné meno:
   EKOZEM, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Rybničná 5 Bratislava 831 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   údržba verejnej zelene a komunikácií
   nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s osobitným povolením/
   nákup a predaj nehnuteľností
   prenájom mechanizmov a dopravných prostiedkov
   nákup a predaj hrozna
   výroba a predaj hroznového vína
   Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Zeman Rybničná 5 Bratislava 831 07
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Vladimír Zeman Rybničná 5 Bratislava 831 07