Vytvořte fakturu

MEDIUM 13 - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název MEDIUM 13
IČO 31373445
TIN 2020836961
DIČ SK2020836961
Datum vytvoření 13 Červen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MEDIUM 13
Turčianska 19
82109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 684 981 €
Zisk 6 967 €
Kapitál 1 479 163 €
Vlastní kapitál 45 957 €
Kontaktní informace
Email medium13@medium13.sk
Telefon(y) 0905874147
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,233,646
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 757,183
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 757,183
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 747,128
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 10,055
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 474,959
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 1,153
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,153
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 380,331
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 380,331
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 380,331
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 93,475
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 4,613
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 88,862
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,504
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,504
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,233,646
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 52,924
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 38,654
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 38,654
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 6,967
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,180,722
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 4,369
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 4,369
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 766,437
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 686,560
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 686,560
3. Ostatní závazky přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 30,000
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 147
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 4,772
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 3,677
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 41,281
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 1,932
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,932
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 407,984
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 684,995
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 684,981
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 684,981
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 644,343
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 17,014
D. Služby (účtová skupina 51) 274,002
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 304,732
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 221,847
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 77,157
4. Sociální náklady (527, 528) 5,728
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 4,147
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 43,217
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 43,217
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,231
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 40,638
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 393,965
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 13
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 13
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 13
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 19,178
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 18,991
2. Ostatní náklady (562A) 18,991
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 20
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 167
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -19,165
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 21,473
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 14,506
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 14,506
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 6,967
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31373445 TIN: 2020836961 DIČ: SK2020836961
 • Sídlo: MEDIUM 13, Turčianska 19, 82109, Bratislava
 • Datum vytvoření: 13 Červen 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Lukáš Novák Úvoz 173/18 Jihlava 586 01 Česká republika 04.05.2012
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Lukáš Novák 996 € (15%) Úvoz 173/18 Jihlava 586 01 Česká republika
  MB Entertainment, s. r. o. 5 644 € (85%) Bratislava 821 09
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   13.07.2013Nové sidlo:
   Turčianska 19 Bratislava 821 09
   12.07.2013Zrušené sidlo:
   Pri Suchom Mlyne 74 Bratislava 811 04
   29.05.2012Nové sidlo:
   Pri Suchom Mlyne 74 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   Lukáš Novák Úvoz 173/18 Jihlava 586 01 Česká republika Vznik funkcie: 04.05.2012
   28.05.2012Zrušené sidlo:
   Na Križovatkách 35 Bratislava 821 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Tomáš Bocán Stachanovská 2202/35 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 09.12.2008
   28.04.2012Noví spoločníci:
   Lukáš Novák Úvoz 173/18 Jihlava 586 01 Česká republika
   MB Entertainment, s. r. o. Turčianska 19 Bratislava 821 09
   27.04.2012Zrušeny spoločníci:
   Tomáš Bocán Stachanovská 35 Bratislava 821 05
   Martin Kováč Partizánska 8 Bratislava 811 03
   15.12.2010Noví spoločníci:
   Martin Kováč Partizánska 8 Bratislava 811 03
   23.01.2009Nový štatutárny orgán:
   Tomáš Bocán Stachanovská 2202/35 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 09.12.2008
   22.01.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Tomáš Bocán Stachanovská 2202/35 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 09.12.2008
   31.12.2008Nové sidlo:
   Na Križovatkách 35 Bratislava 821 04
   Noví spoločníci:
   Tomáš Bocán Stachanovská 35 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Tomáš Bocán Stachanovská 2202/35 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 09.12.2008
   30.12.2008Zrušené sidlo:
   Medená 12 Bratislava 811 02
   Zrušeny spoločníci:
   Marián Mereš Medená 12 Bratislava 811 02
   Ing. Štefan Mereš Medená 12 Bratislava 811 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Marián Mereš Medená 12 Bratislava 811 02
   Ing. Štefan Mereš Medená 12 Bratislava 811 02
   22.11.2001Nové obchodné meno:
   MEDIUM 13, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Medená 12 Bratislava 811 02
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom
   kúpa a predaj výpočtovej techniky
   automatizované spracovanie údajov
   nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a informačných technológií
   reklamná, propagačná a akvizičná činnosť
   vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov
   Noví spoločníci:
   Marián Mereš Medená 12 Bratislava 811 02
   Ing. Štefan Mereš Medená 12 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   Marián Mereš Medená 12 Bratislava 811 02
   Ing. Štefan Mereš Medená 12 Bratislava 811 02
   21.11.2001Zrušené obchodné meno:
   ALITARE, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Tajovského 26 Bratislava 811 04
   Zrušeny predmety činnosti:
   veľkoobchod s rozličným tovarom
   obchodná činnosť s tovarom v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   poradenstvo a sprostredkovanie v oblasti stavebníctva
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Adam Narcisova 16 Bratislava 821 01
   Ing. Štefan Mereš Fučíkova 12 Bratislava 811 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Adam Narcisova 16 Bratislava 821 01
   Ing. Štefan Mereš Fučíkova 12 Bratislava 811 02
   20.01.1995Nové obchodné meno:
   ALITARE, s.r.o.
   19.01.1995Zrušené obchodné meno:
   EUROBAD s.r.o.
   13.06.1994Nové obchodné meno:
   EUROBAD s.r.o.
   Nové sidlo:
   Tajovského 26 Bratislava 811 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   veľkoobchod s rozličným tovarom
   obchodná činnosť s tovarom v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   poradenstvo a sprostredkovanie v oblasti stavebníctva
   Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Adam Narcisova 16 Bratislava 821 01
   Ing. Štefan Mereš Fučíkova 12 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ivan Adam Narcisova 16 Bratislava 821 01
   Ing. Štefan Mereš Fučíkova 12 Bratislava 811 02